Add parallel Print Page Options

Pagasilutan sang Dios ang mga Kaaway nga mga Nasyon sang Israel

Amo ini ang mensahi sang Ginoo:

Nagasiling ang Ginoo nga silutan niya ang mga siyudad sang Hadrac kag Damascus,[a] tungod nga dapat magtulok ukon magdangop sa Ginoo ang tanan nga katawhan kag labi na ang mga tribo sang Israel.[b] Silutan man sang Ginoo ang Hamat, nga katupad nga siyudad sang Hadrac kag sang Damascus, kag ang mga siyudad sang Tyre kag Sidon, bisan pa nga ang mga pumuluyo sini maabilidad. Nagpatindog ang mga pumuluyo sang Tyre sang pamakod nga mga pader, kag nagtipon sila sang mga pilak kag mga bulawan nga pareho lang nga nagtumpok sila sang duta. Pero kuhaon sang Ginoo ang ila mga pagkabutang kag ihaboy niya ang ila manggad sa dagat. Kag ang ila siyudad pagalamunon sang kalayo.

Makita ina sang mga pumuluyo sang Ashkelon kag mahadlukan sila. Magalubid sa kasakit ang mga pumuluyo sang Gaza, kag amo man ang mga pumuluyo sang Ekron kay ang ila ginasaligan madula. Mapatay ang hari sang Gaza, kag ang Ashkelon indi na maestaran. Ang Ashdod pagaestaran sang mga tawo nga nagkalain-lain ang lahi. Pagalaglagon sang Ginoo ang ginapabugal sang mga Filistinhon. Indi na sila magkaon sang karne nga may dugo[c] ukon sang mga pagkaon nga ginadilian nga kaunon. Ang mabilin sa ila kabigon sang aton Dios nga iya katawhan, nga daw isa ka grupo sang katawhan sa Juda. Ang mga pumuluyo sang Ekron mangin bahin sang katawhan sang Ginoo pareho sang mga Jebusnon.[d] Protektaran sang Ginoo ang iya templo[e] kontra sa mga manugsalakay. Wala na sing may magpigos sa iya katawhan, kay ginabantayan niya sila subong.

Ang Magaabot nga Hari sang Jerusalem

Nagsiling ang Ginoo, “Maghinugyaw kamo sing tudo sa kalipay, kamo nga mga pumuluyo sang Zion, ang siyudad sang Jerusalem,[f] kay ang inyo hari magaabot. Matarong siya kag madinalag-on. Mapainubuson siya, kag magaabot nga nagasakay sa tinday nga asno. 10 Dulaon ko na ang pag-ilinaway. Kuhaon ko ang pang-inaway nga mga karwahe kag mga kabayo sa Israel kag sa Juda.[g] Ang mga pana nga ginagamit sa inaway pagabalion. Ang magaabot nga hari magahambal sa mga nasyon nga untatan na nila ang pag-ilinaway. Magahari siya halin sa isa ka dagat hasta sa isa pa gid ka dagat,[h] kag halin sa Suba sang Eufrates hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan.”[i]

Hilwayon sang Dios ang mga Israelinhon nga Nabihag

11 Nagsiling pa ang Ginoo, “Kon parte sa inyo nga mga Israelinhon, hilwayon ko ang mga nabihag sa inyo. Daw pareho sila sa tawo nga ginhulog sa bubon nga wala sing tubig. Hilwayon ko sila tungod sang akon kasugtanan sa inyo nga ginpalig-on paagi sa dugo. 12 Kamo nga mga nabihag nga nagalaom nga mahilway, magbalik na kamo sa inyo mabakod nga mga lugar. Karon nagasiling ako sa inyo nga ibalik ko sing doble ang mga nadula sa inyo. 13 Gamiton ko ang Juda nga daw pareho sang pana kag ang Israel nga daw pareho sang baslay.[j] Himuon ko ang katawhan sang Zion nga daw pareho sang espada sang soldado, kag laglagon nila ang katawhan sang Grecia.”

Buligan sang Dios ang Iya Katawhan

14 Dayon magapakita ang Ginoo sa ibabaw sang iya katawhan. Magakirab ang iya baslay pareho sang kilat. Patunugon sang Ginoong Dios ang budyong; kag magaabot siya upod sa bagyo nga halin sa bagatnan. 15 Protektaran sang Ginoo nga Makagagahom ang iya katawhan. Tasak-tasakon lang nila ang mga bato nga ginalabyog sa ila sang ila mga kaaway. Magakinaon sila kag magaininom sa pagselebrar sang ila kadalag-an. Magahinugyaw sila nga daw sa mga hubog. Mapuno ang ila tiyan sang ilimnon pareho sang yahong nga puno sang dugo nga ginawisik-wisik sa mga pamusod sang halaran. 16-17 Sa sina nga adlaw luwason sila sang Ginoo nga ila Dios bilang iya mga karnero. Daw ano sila kanami kag katahom tulukon sa ila nga duta. Daw pareho sila sa malahalon nga mga bato nga nagaigpat sa korona. Mangin bugana ang ila mga uyas kag mga ubas nga magahatag sang kusog sa ila mga pamatan-on.

Footnotes

  1. 9:1 Hadrac kag Damascus: Ang Hadrac isa ka siyudad sa aminhan sang Damascus (ang kapital sang Syria) kag sang Hamat. (Tan-awa ang bersikulo 2.)
  2. 9:1 dapat… Israel: ukon, nagatulok ang Ginoo sa tanan nga katawhan, kag labi na sa mga tribo sang Israel.
  3. 9:7 magkaon… dugo: ukon, mag-inom sang dugo.
  4. 9:7 Jebusnon: Ang tumandok nga mga pumuluyo sang Jerusalem nga ginsakop ni David pagkatapos nga naagaw niya ang siyudad (II Samuel 5:6-10).
  5. 9:8 templo: ukon, Jerusalem; ukon, bug-os nga nasyon sang Israel.
  6. 9:9 mga pumuluyo sang Zion, ang siyudad sang Jerusalem: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion… anak nga babayi sang Jerusalem.
  7. 9:10 sa Israel kag sa Juda: sa Hebreo, sa Efraim kag sa Jerusalem. Ang Efraim nagarepresentar sang ginharian sang Israel kag ang Jerusalem nagarepresentar sang ginharian sang Juda.
  8. 9:10 halin… dagat: siguro ang buot silingon, halin sa Patay nga Dagat hasta sa Dagat sang Mediteraneo.
  9. 9:10 kalibutan: ukon, duta sang Israel.
  10. 9:13 pana… baslay: sa English, bow… arrow.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors