Add parallel Print Page Options

Giê-ru-sa-lem sẽ bị trừng phạt

Khốn cho thành Giê-ru-sa-lem
    độc ác, ương ngạnh,
là thành tự hại dân cư mình.
Nó không chịu vâng lời ai;
    không ai dạy nó làm điều phải được.
Nó không tin cậy CHÚA;
    cũng chẳng thờ phụng Thượng Đế mình.
Các viên chức nó như sư tử gầm thét.
Các quan quyền nó như chó sói đói hung hăng
    tấn công vào chiều tà,
    và đến sáng hôm sau
    chẳng chừa lại món gì.
Các nhà tiên tri nó kiêu căng;
    họ là những kẻ không thể tin cậy được.
Các thầy tế lễ nó không tôn kính
    những vật thánh;
Cố tình xuyên tạc lời giáo huấn
    của Thượng-Đế.
Nhưng CHÚA là Đấng công bằng,
    Ngài đang ngự trong thành đó.
Ngài không làm điều quấy.
    Mỗi sáng Ngài cai trị dân chúng
    một cách công minh;
Ngày nào CHÚA cũng xét xử công bằng.
    Nhưng kẻ ác không biết xấu hổ
    về điều mình làm.

Ta đã tiêu diệt các dân;
    các tháp canh nó đã bị sụp đổ rồi.
Ta khiến cho phố xá nó vắng tanh
    để không còn ai đi lại nơi đó nữa.
Các thành phố của chúng nó điêu tàn;
    không còn ai ở.
Ta nói điều nầy để các ngươi
    kính nể ta và nghe lời dạy dỗ của ta.
Nếu các ngươi học bài học ấy
    thì các ngươi sẽ không bị tiêu diệt.
Nhưng chúng vẫn cứ hăm hở
    làm chuyện ác.
CHÚA phán, “Hãy chờ đó.
Một ngày nào ta sẽ đứng lên
    làm nhân chứng.
Ta đã quyết định thu gom các dân
    và tập họp các nước.
Ta sẽ trút cơn giận ta trên chúng nó,
    trút hết cơn thịnh nộ ta.
Cơn thịnh nộ ta sẽ như lửa đốt cháy cả thế gian.

Một ngày mới cho dân Chúa

Rồi ta sẽ khiến các dân tộc khác nói ngôn ngữ rõ ràng,
và kêu cầu danh CHÚA.
    Chúng sẽ cùng nhau thờ phụng ta,
    vai sánh vai như một đoàn dân.
10 Dân chúng sẽ đổ về từ nguồn sông Nin;
    dân tản mác của ta
    sẽ mang lễ vật đến cho ta.
11 Hỡi Giê-ru-sa-lem,
    ngươi sẽ không còn bị xấu hổ
    về những điều ngươi làm nghịch lại ta,
vì ta sẽ loại bỏ giữa ngươi
    những kẻ huênh hoang;
sẽ chẳng còn có kẻ kiêu căng nữa
    trên núi thánh [a] ta.
12 Nhưng ta sẽ để lại trong thành ngươi
    những kẻ hiền từ và khiêm nhường,
    tất cả đều sẽ tin cậy CHÚA.
13 Những kẻ còn sống sót trong Ít-ra-en
    sẽ không làm quấy và nói dối nữa;
sẽ không dùng miệng mình gạt dân chúng.
Họ sẽ ăn ngủ bình yên,
    Không còn ai làm cho họ sợ hãi.”

Bài ca hân hoan

14 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy hát lên.
    Ít-ra-en ơi, hãy lớn tiếng reo vui!
Giê-ru-sa-lem ơi, hãy hớn hở
    và hết lòng mừng rỡ.
15 CHÚA đã thôi trừng phạt ngươi;
    Ngài đã đuổi kẻ thù ngươi đi rồi.
CHÚA là Vua của Ít-ra-en, ở cùng ngươi.
    Ngươi sẽ không còn lo sợ bị hãm hại nữa.
16 Trong ngày đó,
Giê-ru-sa-lem sẽ được khuyên bảo,
    “Hỡi thành Giê-ru-sa-lem, đừng sợ.
    Đừng buông xuôi.
17 CHÚA là Thượng-Đế đang ở cùng ngươi;
    Đấng Toàn Năng sẽ giải cứu ngươi.
Ngài sẽ vui về ngươi.
    Ngươi sẽ an nghỉ trong tình yêu Ngài;
Ngài sẽ hát và hớn hở về ngươi.”

18 “Ta sẽ cất sự buồn rầu đã dành cho ngươi,
    là điều khiến ngươi xấu hổ.
19 Lúc đó ta sẽ trừng phạt
    những kẻ đã làm hại ngươi.
Ta sẽ giải cứu dân ta là kẻ què quặt,
và thu nhóm dân ta
    là kẻ đã bị ruồng rẫy.
Ta sẽ ban cho họ lời ca ngợi
    và sự tôn trọng
ở những nơi nào họ đã bị làm nhục.
20 Lúc đó ta sẽ triệu tập ngươi lại;
    và sẽ mang ngươi trở về nhà.
Ta sẽ ban cho ngươi những lời ca tụng
    và sự tôn trọng từ khắp mọi dân
khi ta khiến ngươi sung túc trở lại,
    trước mắt các dân,” CHÚA phán vậy.

Footnotes

  1. Xê-pha-ni-a 3:11 núi thánh Tức núi Xi-ôn, một trong những ngọn núi mà thành Giê-ru-sa-lem được xây lên.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors