Add parallel Print Page Options

Sự hiện thấy về cuộn sách bay

Tôi nhìn lên lần nữa và thấy một cuộn sách bay.

Thiên sứ hỏi tôi, “Ngươi thấy gì?”

Tôi đáp, “Tôi thấy một cuộn sách bay, dài chín thước, rộng bốn thước.”

Người bảo tôi, “Đây là điều nguyền rủa cho khắp xứ. Một mặt sách nói rằng mọi kẻ trộm cắp sẽ bị diệt đi. Mặt kia nói rằng những ai hứa dối cũng sẽ bị diệt. CHÚA Toàn Năng phán, ‘Ta sẽ sai điều nguyền rủa đến cho nhà các kẻ trộm và cho những ai nhân danh ta mà thề dối. Cuộn sách sẽ nằm trong nhà những kẻ ấy, tiêu diệt các nhà đó, từ gỗ cho đến đá.’”

Sự hiện thấy về người đàn bà và cái thùng đo lường

Rồi thiên sứ đang nói với tôi bước đến bảo tôi, “Hãy ngước lên nhìn xem có vật gì đang đi ra.”

Tôi hỏi, “Vật gì vậy?”

Người đáp, “Đó là một cái thùng đo lường.”

Người tiếp, “Nó dùng để đo lường tội lỗi của dân chúng trong xứ nầy.”

Rồi một cái nắp bằng chì được mở lên, và có người đàn bà ngồi trong cái giỏ. Thiên sứ bảo, “Người đàn bà tượng trưng cho điều ác.” Rồi người đẩy người đàn bà vào trong giỏ và đóng nắp chì lại.

Khi tôi nhìn lên thì thấy hai người đàn bà đi ra cùng với gió trên cánh họ. Cánh họ giống như cánh cò, rồi họ nhấc cái giỏ lên giữa trời và đất.

10 Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, “Họ mang cái giỏ đi đâu vậy?”

11 Người đáp, “Họ mang cái giỏ đi qua Ba-by-lôn [a] để xây một cái miếu cho nó. Khi xây xong, họ sẽ đặt cái giỏ vào đó.”

Footnotes

  1. Xê-ca-ri-a 5:11 Ba-by-lôn Còn gọi là “Xi-na.” Đó cũng là nơi tháp Ba-bên được xây lên. Xem Sáng 11:2.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors