Add parallel Print Page Options

Bài hát ca ngợi quyền năng Chúa

97 Chúa là Vua. Cả trái đất hãy reo vui;
    các hải đảo hãy hớn hở.
Quanh Ngài có đám mây đen kịt.
    Nước Ngài được xây trên nền chính trực và công bằng.
Trước mặt Ngài có đám lửa
    thiêu đốt các thù nghịch Ngài bốn phía.
Lằn chớp Ngài chiếu sáng khắp thế gian;
    trái đất thấy liền run sợ.
Núi non tan chảy như sáp trước mặt Chúa,
    trước mặt Chúa của cả trái đất.
Các từng trời thuật lại lòng nhân từ Ngài
    mọi người thấy vinh hiển Ngài.

Những kẻ thờ phụng tượng chạm sẽ bị xấu hổ;
    họ khoe khoang về các thần
    vô dụng của mình.
Tất cả các thần đều thờ phụng Chúa [a].
Giê-ru-sa-lem nghe liền hớn hở,
    các thành Giu-đa vui mừng.
Chúng vui mừng vì sự phân xử của Ngài, thưa Chúa.
Lạy Chúa, Ngài là Đấng Chí Cao trên khắp đất;
    Ngài được suy tôn trên tất cả các thần.
10 Những ai yêu mến Chúa ghét
    điều ác.
Chúa chăm nom những kẻ trung tín theo Ngài
    và giải thoát họ khỏi quyền lực của kẻ ác.
11 Ánh sáng chiếu trên những ai làm theo lẽ phải;
    sự vui mừng đi theo những kẻ lương thiện.
12 Hỡi những ai làm theo lẽ phải,
    hãy vui mừng trong Chúa.
Hãy ca ngợi danh Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 97:7 Tất cả … thờ phụng Chúa Hay “Tất cả các thần, hãy thờ phụng CHÚA.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors