Add parallel Print Page Options

Khuyên mọi người hãy ca ngợi và vâng phục Thượng Đế

95 Hãy đến hát mừng Chúa.
    Hãy lớn tiếng ca ngợi Khối Đá đã giải cứu chúng ta.
Hãy đến với Ngài bằng bài ca tạ ơn [a].
    Hãy hát tôn vinh Ngài,
vì Chúa là Thượng Đế cao cả,
    vua lớn trên tất cả các thần.
Mọi vực thẳm sâu nhất trên đất thuộc về Ngài,
    các núi cao tột đỉnh cũng là của Ngài.
Biển cả là của Chúa vì Ngài tạo nên chúng,
    Ngài tạo đất khô bằng chính tay mình.
Hãy đến cúi xuống thờ kính.
    Chúng ta hãy quì gối trước mặt Chúa
    là Đấng dựng nên chúng ta.
Ngài là Thượng Đế chúng ta,
    chúng ta là dân mà Ngài chăm sóc,
    là đàn chiên Ngài chăn giữ.

    Hôm nay hãy nghe tiếng Ngài phán dạy:
“Đừng ương ngạnh như tổ tiên các ngươi tại Mê-ri-ba,
    và như việc các ngươi làm tại Mát-xa [b] trong sa mạc,
Nơi mà tổ tiên các ngươi thách thức
    và thử ta mặc dù họ đã thấy mọi điều ta làm.
10 Ta nổi giận với họ trong bốn mươi năm.
Ta bảo, ‘Họ không trung thành cùng ta,
    chẳng hiểu đường lối ta.’
11 Ta nổi giận và thề quyết,
    ‘Họ sẽ không bao giờ được vào sự an nghỉ ta.’”

Footnotes

  1. Thánh Thi 95:2 bài ca tạ ơn Hay “của lễ cảm tạ.”
  2. Thánh Thi 95:8 Mê-ri-ba, … Mát-xa Xem Xuất 17:1-7.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors