Add parallel Print Page Options

Bài hát lễ

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với đàn ghi-tít. Bài ca của A-sáp.

81 Hãy hát mừng cho Thượng Đế,
    sức mạnh của chúng ta;
    hãy cất tiếng hoan hô Thượng Đế của Gia-cốp.
Hãy trỗi nhạc và đánh trống cơm vang rền.
    Hãy tấu nhạc dịu dàng bằng đờn cầm và đờn sắt.
Hãy thổi kèn vào ngày Trăng Mới [a],
    trỗi lên lúc trăng tròn [b] để ăn mừng.
Đây là luật lệ cho Ít-ra-en;
    và là mệnh lệnh của Thượng Đế của Gia-cốp.
Ngài ban qui tắc nầy cho nhà Giô-xép,
    khi họ ra khỏi đất Ai-cập.
Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không hiểu bảo rằng,
“Ta đã cất gánh nặng khỏi vai chúng nó;
    Ta lấy giỏ nặng khỏi tay chúng.
Khi gặp khốn đốn ngươi kêu van, ta liền giải cứu ngươi.
    Ta trả lời ngươi qua tiếng sấm.
Ta thử ngươi tại các suối Mê-ri-ba [c]. Xê-la

Hỡi dân ta, hãy nghe. Ta muốn cảnh tỉnh các ngươi.
    Hỡi Ít-ra-en, hãy lắng nghe ta!
Ngươi không được có các thần khác;
    ngươi không được thờ phụng các thần ngoại quốc.
10 Ta, Chúa và là Thượng Đế ngươi,
    Đấng mang ngươi ra khỏi Ai-cập.
Hãy hả miệng ra ta sẽ đút cho ngươi ăn.

11 Nhưng dân ta không chịu nghe ta;
    Ít-ra-en không muốn có ta.
12 Cho nên ta để họ tự ý đi đường ương ngạnh,
    tự làm theo ý muốn riêng mình.
13 Ta mong dân ta lắng nghe ta;
    Ta ao ước Ít-ra-en sống theo đường lối ta.
14 Như thế ta mới có thể mau chóng đánh bại kẻ thù của họ
    và trở tay nghịch lại địch thủ họ.
15 Những kẻ ghét Chúa sẽ cúi đầu trước mặt Ngài.
    Chúng sẽ bị trừng phạt đời đời.
16 Nhưng ta sẽ ban cho ngươi lúa mì hảo hạng
    và cho ngươi no nê mật ong từ tảng đá.”

Footnotes

  1. Thánh Thi 81:3 ngày Trăng Mới Ngày đầu tiên của tháng theo lịch Hê-bơ-rơ. Trong ngày đó có nhiều buổi nhóm họp, dân chúng cùng dùng chung các của lễ thân hữu họ mang lại trong khi họ thờ phụng Thượng Đế.
  2. Thánh Thi 81:3 trăng tròn Ngày giữa tháng theo lịch Hê-bơ-rơ. Có nhiều buổi nhóm họp và lễ lạc bắt đầu vào ngày nầy.
  3. Thánh Thi 81:7 Mê-ri-ba Xem Xuất 17:1-7.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors