Add parallel Print Page Options

Lời kêu xin Chúa mau đến cứu giúp

Soạn cho nhạc trưởng: Bài ca của Đa-vít để nhắc nhở.

70 Lạy Chúa, xin mau đến cứu tôi.
    Lạy Chúa xin đến giúp tôi ngay.
Xin hãy khiến những kẻ định giết tôi
    phải hổ nhục và nhuốc nhơ.
Nguyện những kẻ muốn hại tôi
    phải bỏ chạy vì xấu hổ.
Nguyện những kẻ chế giễu tôi
    ngưng lại vì nhục nhã.
Nhưng nguyện cho những kẻ thờ phụng Ngài vui mừng hớn hở.
Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn nói,
    “Đáng ca ngợi sự cao cả của Thượng Đế.”

Tôi nghèo khổ và cùng khốn;
    lạy Chúa xin hãy mau đến với tôi.
Chúa giúp đỡ và cứu rỗi tôi.
    Lạy Chúa, xin đừng chậm trễ.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors