Add parallel Print Page Options

Chúa sẽ trừng phạt kẻ tự phụ

Soạn cho nhạc trưởng. Bài mạch kinh của Đa-vít khi Đô-E người Ê-đôm đến mách với Sau-lơ rằng “Đa-vít hiện trú trong nhà A-hi-mê-léc.”

52 Nầy dũng sĩ, sao ngươi khoe khoang việc ác mình?
    Tình yêu của Thượng Đế sẽ còn đời đời.
Ngươi lập mưu ác.
Lưỡi ngươi như dao cạo bén,
    toàn bịa đặt điều dối trá.
Ngươi thích điều quấy hơn lẽ phải,
    ưa chuyện dối trá hơn sự thật. Xê-la

Ngươi thích lời cay cú và lưỡi bịa đặt.
Nhưng Thượng Đế sẽ tàn hại ngươi đến đời đời.
Ngài sẽ túm lấy ngươi, ném ra khỏi trại ngươi;
    Ngài sẽ kéo ngươi ra khỏi đất người sống.
Người thanh liêm sẽ thấy điều đó và kính sợ Thượng Đế.
    Họ sẽ cười ngươi và bảo,
“Hãy xem số phận của kẻ không nhờ cậy Thượng Đế
    mà ỷ lại vào tiền tài.
    Nó càng ngày càng mạnh thêm trong mưu ác.”

Còn tôi như cây ô-liu
    mọc trong đền thờ Chúa.
    Tôi sẽ tin cậy nơi tình yêu Chúa mãi mãi.
Lạy Thượng Đế, tôi sẽ cảm tạ Ngài muôn đời về những việc Ngài làm.
    Tôi sẽ tin cậy danh Ngài [a]
    cùng với những người thờ phụng Ngài vì Ngài nhân từ.

Footnotes

  1. Thánh Thi 52:9 tin cậy danh Ngài Hay “nói đến danh Ngài.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors