Add parallel Print Page Options

Đời sống ngắn ngủi

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Giê-đu-thun [a]. Bài ca của Đa-vít.

39 Tôi nói, “Tôi sẽ thận trọng về những hành vi tôi
    và sẽ không phạm tội trong lời nói.
Trong khi ở gần kẻ ác tôi phải hết sức thận trọng lời ăn
    tiếng nói [b].”

Cho nên tôi giữ im lặng.
Thậm chí đến lời lành cũng không ra khỏi miệng tôi,
    nhưng vì vậy mà tôi càng thêm bực bội.
Trong lòng tôi tức giận,
    càng nghĩ đến, tôi càng tức tối.
Nên tôi phải lên tiếng;

Lạy CHÚA, xin cho tôi biết bao giờ đời tôi sẽ chấm dứt
    và tôi còn sống được bao lâu nữa.
Xin cho tôi biết đời tôi dài bao nhiêu.
Ngài cho tôi một đời ngắn ngủi;
    mạng sống tôi chẳng nghĩa lý gì đối với Ngài.
Đời người giống như hơi thở. Xê-la

Đời người như bóng thoảng qua [c].
Công trình họ làm thật vô ích;
    họ tích lũy của cải nhưng chẳng biết ai sẽ hưởng thụ.

Cho nên, CHÚA ơi, hi vọng tôi
    là gì?
    Ngài là hi vọng của tôi.
Xin cứu tôi khỏi mọi tội lỗi tôi.
    Đừng để kẻ ác ngu dại chế diễu tôi.
Tôi im lặng, không mở miệng
    vì Ngài là Đấng làm việc ấy.
10 Xin đừng trừng phạt tôi;
    roi vọt của CHÚA hầu như sắp giết tôi.
11 Ngài sửa phạt và trừng trị tội lỗi con người;
Ngài tiêu diệt điều họ ưa thích như con thiêu thân.
    Mạng sống con người chẳng khác gì hơi thở. Xê-la

12 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
    nghe tiếng kêu than của tôi.
Đừng quên nước mắt tôi.
    Tôi như lữ khách trên đời nầy
    với Ngài.
Đời tôi chỉ tạm thời thôi,
    chẳng khác nào các tổ tiên tôi.
13 Xin cho tôi yên thân [d] để tôi được vui mừng
    trước khi tôi biến mất, không còn nữa.

Footnotes

  1. Thánh Thi 39:1 Thi thiên 39 điệu Giê-đu-thun Hay “cho Giê-đu-thun,” một trong ba nhạc sĩ chính của đền thờ. Xem I Sử 9:16; 16:38-42.
  2. Thánh Thi 39:1 thận trọng lời ăn tiếng nói Nguyên văn, “Tôi khớp miệng tôi lại.”
  3. Thánh Thi 39:6 Đời người như bóng thoảng qua Hay “Cuộc đời nầy không có thực—nó chỉ là cái bóng” hoặc “Mọi người đều dò dẫm trong bóng tối—chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
  4. Thánh Thi 39:13 Xin cho tôi yên thân Hay “Xin đừng nhìn tôi nữa.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors