Add parallel Print Page Options

Ca ngợi Chúa là Đấng sáng tạo và cứu rỗi

33 Hỡi những người làm điều ngay thẳng,
    hãy hát tôn vinh CHÚA;
    và những ai lương thiện hãy ca ngợi Ngài.
Hãy dùng đờn cầm mà ca ngợi CHÚA;
    hát khen Ngài bằng đờn sắt mười dây.
Hãy hát một bài ca mới [a] cho Ngài;
    hãy dạo đờn thật hay và thật vui.
Lời CHÚA rất chân thật,
    mọi việc Ngài làm đều thành tín.
Ngài chuộng sự công bình và ngay thẳng;
    tình yêu Ngài phủ đầy cả đất.
Trời đất được tạo nên do lời phán của Ngài.
Do hơi thở từ miệng Ngài,
    các ngôi sao xuất hiện.
Ngài gom nước lại thành một khối;
    và đặt nước biển trong kho chứa.
Khắp đất nên thờ phụng Ngài;
    muôn dân nên kính sợ Ngài.
Ngài phán, thì sự vật liền có.
    Ngài ra lệnh, sự vật liền xuất hiện [b].
10 CHÚA làm đảo lộn mưu kế các quốc gia;
    phá hỏng mọi chương trình của họ.
11 Nhưng những kế hoạch CHÚA còn muôn đời;
    các chương trình của Ngài tồn tại mãi mãi.
12 Phúc cho quốc gia nào chọn Thượng Đế làm CHÚA mình,
    hay dân tộc nào được Ngài nhận làm của riêng Ngài.
13 Từ trời cao CHÚA nhìn xuống thấy từng người.
14 Từ ngôi Ngài, Chúa quan sát những kẻ sống trên đất.
15 Ngài tạo dựng lòng họ,
    nên hiểu hết những hành vi của họ.
16 Không vua nào nhờ vào quân số đông mà được giải cứu.
    Không chiến sĩ nào thoát chết nhờ sức mạnh.
17 Ngựa không mang lại chiến thắng;
    sức mạnh chúng chẳng cứu được ai.
18 Nhưng CHÚA chăm sóc người kính sợ Ngài,
    và kẻ đặt hi vọng nơi tình yêu Ngài.
19 Ngài cứu họ thoát chết
    và giữ gìn sinh mạng họ trong cơn đói kém.
20 Vì thế chúng tôi đặt hi vọng nơi CHÚA.
Ngài là Đấng cứu giúp,
    là thuẫn bảo vệ chúng tôi.
21 Chúng tôi vui mừng trong Ngài,
    tin cậy nơi danh thánh Ngài.
22 Lạy CHÚA, xin hãy tỏ tình yêu Ngài đối với chúng tôi
    vì chúng tôi đặt hi vọng nơi Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 33:3 bài ca mới Hễ khi nào Thượng Đế làm một việc gì lạ lùng cho dân Ngài thì họ sáng tác một bài ca mới để ca ngợi điều ấy.
  2. Thánh Thi 33:9 Ngài ra lệnh, sự vật liền xuất hiện Hay “Khi Ngài ra lệnh ngưng! Thì mọi việc đều ngưng.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors