Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện trong cơn khốn khó

Bài ca của Đa-vít.

28 Lạy CHÚA là Khối Đá tôi,
    tôi kêu cứu cùng Ngài.
Xin đừng làm ngơ.
    Nếu Ngài làm thinh thì tôi sẽ giống như kẻ đi xuống huyệt.
Xin nghe lời khẩn nguyện tôi,
    khi tôi kêu Ngài cứu giúp,
lúc tôi giơ tay hướng về Ngài trong đền thánh Ngài.
Xin đừng lôi tôi đi chung với kẻ ác,
    cùng những kẻ xấu xa;
    là kẻ ngoài miệng nói hòa bình cùng người láng giềng
    mà trong lòng thì âm mưu ác.
Xin CHÚA phạt chúng nó cho xứng với điều ác chúng làm.
    Vì những hành vi gian tà của chúng,
    xin hãy báo trả chúng cho tương xứng.
Chúng chẳng hề biết những việc Ngài làm
    hay những gì Ngài tạo nên.
Cho nên Ngài hất chúng nó xuống,
    không thèm đỡ dậy.

Hãy ca ngợi Thượng Đế vì Ngài nghe tiếng kêu cứu của tôi.
CHÚA là sức mạnh và là cái khiên che chở tôi.
    Tôi tin cậy nơi Ngài,
    Ngài liền giúp tôi.
Tôi vui mừng hát ca ngợi Ngài.
CHÚA ban sức mạnh cho dân Ngài;
    Ngài giải cứu người được chọn lựa [a] của Ngài.

Xin hãy cứu dân CHÚA
    và ban phúc lành cho những người thuộc về Ngài.
Xin chăn giữ và chăm sóc [b] họ đời đời.

Footnotes

  1. Thánh Thi 28:8 người được chọn lựa Hay “người được xức dầu của Ngài.” Đây có thể là bất cứ người nào được Thượng Đế chọn lựa theo một cách đặc biệt nào đó, nhưng thường thường là vua mà Ngài đã chọn.
  2. Thánh Thi 28:9 chăm sóc Hay “nâng đỡ.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors