Add parallel Print Page Options

Vua được Chúa chọn

Tại sao các quốc gia nổi giận,
    và dân chúng lập mưu vô ích?
Các vua trên đất chuẩn bị chiến đấu,
    mọi lãnh tụ âm mưu cùng nhau chống lại CHÚA
    và vua được Ngài bổ nhiệm [a].
Họ bảo, “Chúng ta hãy bẻ
    xiềng trói và ném bỏ các dây buộc chúng ta.”

Nhưng Đấng ngự trên trời cười;
    CHÚA chế nhạo họ.
Rồi Ngài khiển trách họ
    và dùng cơn giận Ngài
    làm chúng hoảng sợ.
Ngài bảo, “Ta đã chỉ định vua ta trị vì tại Giê-ru-sa-lem,
    trên Xi-ôn là núi thánh ta.”

Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết điều CHÚA đã phán:
Ngài nói cùng ta, “Con là con ta.
    Ngày nay ta sinh ra con [b].
Nếu con xin, ta sẽ cho con các quốc gia;
    mọi dân trên đất sẽ thuộc về con.
Con sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt.
    Con sẽ đập nát chúng như đồ gốm.”

10 Cho nên, các vua ơi, hãy khôn ngoan,
    các quan quyền ơi, hãy học bài nầy.
11 Hãy kính sợ và vâng phục Thượng Đế.
    Hãy run sợ mà phục vụ Ngài.
12 Hãy tỏ lòng trung thành với con Ngài [c],
    nếu không Ngài sẽ nổi giận
    tiêu diệt các ngươi
    vì Ngài rất dễ nóng giận.
Nhưng phúc cho người nào
    nhờ cậy Ngài bảo vệ mình.

Footnotes

  1. Thánh Thi 2:2 vua được Ngài bổ nhiệm Hay “Đấng chịu xức dầu của Ngài.”
  2. Thánh Thi 2:7 Ngày nay ta sinh ra con Nguyên văn câu nầy có nghĩa là Thượng Đế nhận vua làm con nuôi Ngài.
  3. Thánh Thi 2:12 Hãy tỏ lòng … con Ngài Nguyên văn, “Hãy hôn con Ngài.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors