Add parallel Print Page Options

Hãy dùng âm nhạc mà ca ngợi Chúa

150 Hãy ca ngợi Chúa!
    Hãy ca tụng Thượng Đế trong đền thờ Ngài;
Hãy tán dương Chúa trên các từng trời hùng vĩ.
Hãy ca ngợi sức mạnh Ngài,
    tán tụng Chúa vì sự cao cả của Ngài.
Hãy thổi hồi kèn vang dội mà ca tụng Chúa.
    Hãy khảy đờn cầm với đờn sắt mà tán dương Ngài.
Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà ca ngợi Ngài.
    Hãy dùng nhạc khí bằng dây và sáo mà ca tụng Chúa.
Hãy đánh chập chỏa
    và phèn la vang rền để ca ngợi Ngài.

Mọi vật có hơi thở hãy ca ngợi Chúa.

Hãy ca tụng Ngài!

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors