Add parallel Print Page Options

Cầu xin được tránh xa tội lỗi

Thi thiên của Đa-vít.

141 Lạy Chúa, tôi kêu xin Ngài.
    Xin hãy mau mau đến cùng tôi.
Khi tôi kêu cầu, xin hãy lắng nghe.
Nguyện lời cầu nguyện tôi như trầm hương bay tỏa lên trước mặt Ngài,
    và lời ca ngợi tôi như của lễ buổi chiều.

Lạy Chúa, xin giúp tôi kiềm chế lưỡi tôi;
    giúp tôi thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
Xin cất khỏi tôi ý muốn làm ác
    hay nhập bọn làm điều sái bậy.
Xin đừng để tôi ngồi ăn tiệc chung với kẻ ác.
Hãy để người chân chính sửa trị tôi,
    vì đó là điều tốt cho tôi.
Nếu người sửa dạy tôi, tôi sẽ vui mừng đón nhận.
Tôi sẽ mãi cầu xin được chống nghịch lại kẻ làm ác.
Nguyện các người lãnh đạo chúng bị xô xuống vực.
    Bấy giờ mọi người sẽ biết rằng tôi nói đúng:

“Đất đã bị cày lên và bể vụn ra.
    Cũng vậy, xương cốt chúng sẽ bị phân tán trong huyệt mả.”
Thượng Đế ôi, tôi trông đợi Ngài cứu giúp.
    Lạy Chúa, tôi tin cậy nơi Ngài.
    Xin đừng để tôi phải chết mất.
Xin bảo hộ tôi khỏi những cạm bẫy mà chúng gài để bắt tôi
    và khỏi lưới kẻ ác giăng ra.
10 Nguyện kẻ ác mắc vào lưới chúng nó đã giăng,
    Nhưng nguyện tôi đi qua vô sự.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors