Add parallel Print Page Options

Mọi người hãy ca ngợi Ngài

Bài ca khi đang đi lên thờ phụng.

134 Hỡi các tôi tớ Chúa,
    là những kẻ phục vụ ban đêm ở đền thờ,
    hãy ca ngợi Ngài.
Hãy giơ tay lên trong đền thờ mà ca ngợi Chúa.
Nguyện Chúa ban phước cho các ngươi từ núi Xi-ôn,
    Ngài là Đấng dựng nên trời đất.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors