Add parallel Print Page Options

Cầu nguyện xin Chúa ở gần

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

13 CHÚA ơi, Ngài sẽ quên tôi cho đến bao giờ?
    Ngài sẽ tránh mặt tôi cho đến bao giờ?
Tôi phải mang gánh lo âu
    và buồn thảm trong lòng mỗi ngày đến chừng nào?
Kẻ thù tôi sẽ thắng tôi đến bao giờ?

Lạy CHÚA, xin hãy đoái thương tôi.
Lạy Thượng Đế tôi, xin hãy đáp lời tôi;
    thêm sức cho tôi kẻo tôi qua đời.
Nếu không kẻ thù tôi sẽ bảo,
    “Ta thắng nó rồi!”
    Những kẻ nghịch tôi sẽ reo mừng,
    vì tôi bị thua thiệt.

Tôi tin cậy nơi tình yêu Ngài.
    Lòng tôi vui mừng vì Ngài cứu tôi.
Tôi sẽ hát cho CHÚA vì Ngài đã chăm sóc tôi.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors