Add parallel Print Page Options

Cầu nguyện xin Chúa phạt kẻ thù

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

129 Ít-ra-en hãy nói,
    Suốt đời tôi bị kẻ thù tấn công.
Tuy chúng đã ngược đãi tôi suốt đời tôi
    nhưng chưa đánh thắng tôi.
Như nông gia cày ruộng, chúng cày bừa trên lưng tôi,
    để lại những luống thương tích dài.
Nhưng Chúa đã làm điều phải;
    Ngài đã giải thoát tôi khỏi tay kẻ ác.
Nguyện những người ghét Giê-ru-sa-lem
    phải lùi lại vì xấu hổ.
Nguyện họ giống như cỏ mọc trên mái nhà,
    bị chết héo trước khi đâm rễ.
Không đầy một nắm tay
    hay bó cho được một ôm.
Người qua kẻ lại cũng không nói,
    “Cầu Chúa ban phước cho ngươi.
    Chúng tôi nhân danh quyền năng Chúa ban phúc lành cho ngươi.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors