Add parallel Print Page Options

Bài ca chúc tụng

117 Hỡi các nước, hãy ca ngợi Chúa.
    Hỡi các dân hãy chúc tụng Ngài
vì Chúa rất yêu chúng ta, chân lý Ngài còn đời đời.

Hãy ca ngợi Chúa!

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors