Add parallel Print Page Options

Tạ ơn Chúa vì thoát chết

116 Tôi yêu mến Chúa vì Ngài nghe tiếng kêu cứu của tôi.
Ngài để ý đến tôi,
    cho nên hễ tôi còn sống bao lâu thì tôi sẽ kêu xin Ngài bấy lâu.
Dây tử thần trói buộc tôi,
    và mối lo sợ về cái chết nắm giữ tôi.
    Tôi lo lắng và buồn bã.
Tôi liền kêu đến danh Chúa.
    Tôi thưa, “Chúa ôi, xin cứu tôi!”
Chúa rất nhân từ và làm điều phải;
    Thượng Đế chúng tôi đầy lòng thương xót.
Chúa trông chừng kẻ yếu thế;
    khi tôi bị cô thế thì Ngài liền cứu tôi.
Tôi tự nhủ, “Hãy yên tâm,
    vì Chúa sẽ lo cho ngươi.”
Lạy Chúa, Ngài đã cứu tôi khỏi chết.
    Lau nước mắt cho tôi;
    Giữ tôi khỏi bị thua thiệt.
Cho nên tôi sẽ cùng đi với Chúa trong đất người sống.

10 Tôi tin nên tôi nói,
    “Tôi hoàn toàn thất thế rồi.”
11 Trong cơn nguy biến tôi bảo, “Người nào cũng nói dối cả.”

12 Tôi sẽ lấy gì đền đáp những ơn lành Chúa ban cho tôi?
13 Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên,
    rồi cầu nguyện cùng Chúa.
14 Tôi sẽ thực hiện lời tôi hứa với Chúa trước mặt dân của Ngài.

15 Sự chết của những kẻ theo Chúa rất quí báu trước mặt Ngài.
16 Chúa ôi, tôi là tôi tớ Chúa;
    tôi là đầy tớ, con trai của kẻ nô lệ Ngài.
Ngài đã giải thoát tôi khỏi xiềng xích.
17 Tôi sẽ dâng của lễ cảm tạ Ngài,
    tôi sẽ cầu nguyện cùng Chúa.
18 Tôi sẽ thực hiện lời tôi hứa cùng Chúa trước mặt dân Ngài,
19 trong sân đền Ngài ở Giê-ru-sa-lem.

Hãy ca ngợi Chúa!

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors