Add parallel Print Page Options

Chỉ có một Thượng Đế chân thật mà thôi

115 Chúa ôi, vì tình yêu và sự thành tín Ngài,
    vinh hiển thuộc về Chúa,
    chứ không thuộc về chúng tôi!
Tại sao các dân hỏi,
    “Thượng Đế của chúng đâu rồi?”
Thượng Đế chúng tôi trên thiên đàng.
    Ngài làm điều Ngài thích.
Các tượng chạm của họ bằng bạc và bằng vàng,
    do tay người làm ra.
Chúng có miệng mà chẳng nói được.
    Có mắt chẳng thấy.
Có lỗ tai chẳng nghe.
    Có mũi chẳng ngửi được.
Có tay không sờ được.
    Có chân chẳng đi được.
    Cổ họng chẳng phát ra được tiếng nào.
Người nào tạc tượng cũng sẽ y như thế,
    còn ai tin tưởng vào các tượng ấy cũng vậy.

Hỡi dòng họ Ít-ra-en, hãy tin cậy Thượng Đế.
    Ngài là Đấng cứu giúp và bảo vệ ngươi.
10 Hỡi gia đình A-rôn, hãy tin cậy Thượng Đế.
    Ngài là Đấng giúp đỡ và bảo vệ các ngươi.
11 Những ai tôn kính Thượng Đế hãy tin cậy Ngài.
    Vì Ngài là Đấng giúp đỡ và bảo vệ ngươi.

12 Chúa nhớ chúng ta và chúc phước cho chúng ta.
Ngài sẽ ban phước cho dòng họ Ít-ra-en;
    Ngài sẽ ban phúc lành cho gia đình A-rôn.
13 Chúa sẽ ban ân phúc cho những ai tôn trọng Ngài,
    từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất.

14 Nguyện Chúa ban cho ngươi thành công,
    nguyện Ngài giúp ngươi và con cái ngươi được may mắn.
15 Nguyện ngươi được phúc lành từ Chúa [a],
    Đấng tạo nên trời đất.
16 Trời thuộc về Chúa,
    nhưng Ngài ban đất cho dân Ngài.
17 Người chết không thể ca ngợi Chúa;
    kẻ nằm trong mồ mả im lặng.
18 Nhưng chúng tôi sẽ ca ngợi Chúa từ nay cho đến mãi mãi.

Hãy ca ngợi Chúa!

Footnotes

  1. Thánh Thi 115:15 Nguyện ngươi … từ Chúa Hay “CHÚA chào mừng ngươi bằng phúc lành.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors