Add parallel Print Page Options

Cảm tạ sự nhân từ Chúa

111 [a] Ca ngợi Chúa!
    Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa trong buổi họp của các người ngay thẳng.
Chúa đã làm những việc lớn lao;
    hơn mọi điều chúng ta cầu xin.
Điều Chúa làm thật hiển vinh và rực rỡ,
    lòng nhân ái Ngài còn đến
    đời đời.
Ngài nổi danh qua các phép lạ Ngài làm.
    Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót.
Ngài ban thức ăn cho kẻ kính sợ Ngài.
    Ngài mãi mãi ghi nhớ giao ước mình.
Ngài chứng tỏ quyền năng
    khi ban đất của các nước khác cho dân Ngài.
Mọi điều Ngài làm đều tốt đẹp và công bằng;
    Các huấn lệnh Ngài thật đáng tin cậy.
Các huấn lệnh ấy sẽ còn đời đời,
    vì chúng đều được thực hiện trong sự thành tín và chân thật.
Chúa giải phóng dân Ngài.
    Ngài lập giao ước đời đời.
Ngài là Đấng thánh và kỳ diệu.
10 Kính sợ Chúa là khởi điểm của khôn ngoan;
    ai theo vâng theo huấn lệnh Ngài có tri thức lớn.
Ngài đáng được ca ngợi muôn đời.

Footnotes

  1. Thánh Thi 111:1 Thi thiên 111 Trong tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu trong thi thiên nầy bắt đầu bằng một tự mẫu kế tiếp nhau.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors