Add parallel Print Page Options

Hãy tin cậy Thượng Đế

Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.

11 Tôi nhờ cậy Thượng Đế bảo vệ.
    Vậy sao ngươi hỏi ta rằng,
“Hãy bay lên núi như chim đi.”

Kẻ ác giương cung như thợ săn;
    Gài sẵn tên vào dây cung.
Từ trong bóng tối, chúng núp bắn người lương thiện.
Nếu nền móng bị sụp đổ [a],
    thì người công chính sẽ làm sao?

CHÚA ngự trong đền thánh Ngài;
    Ngài ngự trên ngôi trời,
Thấy hết hành động mỗi người;
    Mắt Ngài quan sát từng người.
CHÚA thử nghiệm người thiện và kẻ ác,
    Ngài ghét kẻ mưu hại người khác.
Nguyện Ngài xối than lửa đỏ với diêm sinh cháy bừng lên đầu kẻ ác.
    Nguyện chúng nhận lấy bão lốc.
CHÚA luôn công chính, Ngài chuộng công lý;
    nên những người ngay thẳng sẽ được thấy mặt Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 11:3 Nếu nền móng bị sụp đổ Hay “Nếu cơ cấu xã hội bị tiêu diệt thì sao?”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors