Add parallel Print Page Options

Khuyên mọi người hãy ca ngợi Chúa

Bài ca cảm tạ.

100 Hỡi cả thế gian, hãy reo vang ca ngợi Chúa.
Hãy vui mừng phục vụ Chúa;
    hát xướng mà đến trước mặt Chúa.
Phải biết rằng Chúa là Thượng Đế.
Ngài tạo nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài.
    Chúng ta là dân Ngài, là bầy chiên Ngài chăn giữ.
Hãy hát cảm tạ mà đi vào thành thánh Ngài
    và bước vào sân đền Ngài bằng tiếng ca tôn vinh.
Hãy cảm tạ và ca ngợi danh Ngài.
CHÚA rất nhân từ.
    Tình yêu Ngài còn đời đời,
    sự thành tín Ngài kéo dài
    vô tận.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors