Add parallel Print Page Options

Chúa chăm sóc dân Ngài

Bài “mịch-tâm” của Đa-vít.

16 Lạy Thượng Đế, xin hãy bảo vệ tôi vì tôi tin cậy nơi Ngài.
Tôi [a] thưa cùng CHÚA, “Ngài là CHÚA tôi.
    Mọi ơn phước tôi có là do CHÚA ban.”
Tôi rất ưa thích những người
    thánh thiện trên đất.

Những kẻ chạy theo hình tượng sẽ khốn khổ.
    Tôi sẽ không dâng huyết cho các thần tượng ấy,
    và cũng không nhắc đến tên tuổi chúng nó nữa.
Tôi chỉ cần một mình CHÚA thôi.
    Ngài chăm sóc tôi.
Đời sống [b] tôi trên đất rất tốt đẹp;
    phần số [c] tôi thật tuyệt diệu.
Tôi ca ngợi CHÚA vì Ngài chỉ dạy tôi.
    Còn ban đêm, lương tâm tôi dạy dỗ tôi.

Tôi luôn luôn để CHÚA đứng trước mặt.
    Vì Ngài ở bên tôi,
    tôi sẽ không bị tổn hại gì.
Nên lòng tôi vui mừng,
    thâm tâm tôi hớn hở.
Thân thể tôi được yên ổn,
10 vì Ngài sẽ không bỏ tôi trong huyệt mả,
    cũng chẳng để người thánh
    của CHÚA bị mục nát.
11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi sống đời thánh thiện.
    Được ở cùng CHÚA khiến tôi tràn đầy niềm vui;
    Ở bên tay phải CHÚA tôi vô cùng sung sướng.

Footnotes

  1. Thánh Thi 16:2 Tôi Một số bản ghi, “Vài người trong các ngươi.”
  2. Thánh Thi 16:6 Đời sống Hay “phần đất.”
  3. Thánh Thi 16:6 phần số Hay “di sản.” Đây rất có thể ám chỉ phần đất mà mỗi người Ít-ra-en nhận.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

16  Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.

Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.

Tôi lấy làm thích mọi đàng Các người thánh trên đất, và những bực cao trọng.

Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.

Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi.

Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.

Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.

Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.

Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn;

10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để người thánh Chúa thấy sự hư nát.

11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors