Add parallel Print Page Options

Lời cầu xin Chúa mang dân Ngài trở về

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

126 Lúc Chúa mang các tù nhân trở về Giê-ru-sa-lem [a],
    thì chúng tôi tưởng như đang nằm mơ.
Chúng tôi vui cười sung sướng,
    hát lên bài ca hân hoan.
Các nước khác thấy thế liền nói,
    “Chúa đã làm các việc lớn cho họ.”
Chúa đã làm những việc lớn lao cho chúng ta,
    chúng ta lấy làm mừng rỡ.

Chúa ôi, xin mang các tù nhân chúng tôi về,
    như Ngài đã mang suối nước vào sa mạc.
Kẻ nào vừa trồng vừa khóc,
    sẽ hát mừng vào mùa gặt.
Kẻ vừa gieo giống [b] vừa rơi nước mắt,
    sẽ trở về vui hát, mang bó lúa mình.

Footnotes

  1. Thánh Thi 126:1 trở về Giê-ru-sa-lem Hay “khi CHÚA phục hồi lại Xi-ôn.” Xem chữ “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  2. Thánh Thi 126:6 gieo giống Hay “mang theo của cải.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors