Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện chống kẻ thù

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

109 Thượng Đế ôi, tôi ca ngợi Ngài.
    Xin đừng im lặng.
Bọn gian ác và dối trá phao vu về tôi;
    chúng đặt điều nói dối về tôi.
Chúng đồn đãi tiếng xấu cho tôi và vô cớ tấn công tôi.
Dù rằng tôi yêu thương và cầu nguyện cho chúng,
    chúng vẫn công kích tôi.
Chúng lấy xấu báo tốt, lấy dữ trả lành.
    Tôi yêu thương chúng, nhưng chúng ghét tôi.

Chúng nói về tôi rằng,
    “Hãy kiếm một tên gian ác chống lại nó,
    hãy cho một kẻ tố cáo nó.
Khi nó bị phân xử, mong cho nó bị xử có tội,
    nguyện lời cầu nguyện của nó phô bày tội lỗi nó ra.
Nguyện đời nó bị rút ngắn,
    nguyện không ai thay thế địa vị lãnh đạo của nó.
Nguyện con cái nó thành mồ côi
    và vợ nó thành goá bụa.
10 Nguyện con cái nó thất thểu đi ăn xin.
    Nguyện chúng bị đuổi khỏi chốn hoang tàn mà chúng đang trú ngụ.
11 Nguyện chủ nợ tịch thu hết các tài sản nó,
    nguyện kẻ xa lạ ăn cắp hết những gì nó làm ra.
12 Nguyện không có ai thương nó
    hay tội nghiệp cho đàn con côi cút của nó.
13 Nguyện dòng dõi nó chết không còn lưu lại kỷ niệm cho hậu thế.
14 Chúa ôi, xin nhớ lại tổ tiên chúng nó gian ác ra sao,
    xin đừng bôi xóa tội lỗi của mẹ nó.
15 Chúa ôi, xin luôn nhớ tội lỗi chúng nó.
    Xin Ngài khiến chúng nó bị lãng quên hoàn toàn.
16 Nó không hề nghĩ đến chuyện làm ơn.
Nó làm hại người nghèo,
    kẻ túng thiếu và kẻ đau buồn cho đến khi họ gần chết.
17 Nó thích nguyền rủa người khác,
    nguyện những lời trù ẻo đó lại rơi trên nó.
Nó không thích chúc lành cho kẻ khác,
    nên nguyện nó không nhận được ơn lành nào.
18 Nó nguyền rủa người khác hằng ngày như mặc áo.
    Nguyền rủa kẻ khác là bản tính của nó,
    giống như uống nước hay dùng dầu thoa thân thể.
19 Nguyện những lời nguyền rủa phủ nó
    như áo xống, quấn nó như cái nịt.”

20 Nguyện Chúa đối như vậy cho kẻ tố cáo tôi,
    tức những kẻ bêu xấu tôi.
21 Nhưng, Chúa ôi, xin tỏ lòng nhân từ cùng tôi,
    để kẻ khác biết rằng Ngài nhân hậu.
Vì tình yêu Chúa rất tốt lành, xin hãy cứu tôi.
22 Tôi nghèo khổ, khốn đốn và buồn thảm.
23 Tôi hấp hối như bóng chiều ngã dài;
    bị xua đuổi như cào cào.
24 Đầu gối tôi run rẩy vì thiếu ăn,
    tôi trở nên ốm yếu.
25 Kẻ thù tôi sỉ nhục tôi;
    chúng nhìn tôi lắc đầu.
26 Lạy Chúa là Thượng Đế tôi, xin giúp đỡ tôi;
    vì Ngài nhân ái, xin hãy cứu tôi.
27 Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ngài làm việc ấy;
    và hiểu rõ rằng chính quyền năng Chúa đã giúp đỡ tôi.
28 Chúng nguyền rủa tôi, nhưng Ngài ban phước cho tôi.
Chúng công kích tôi, nhưng sẽ bị hổ nhục.
    Bấy giờ, tôi là kẻ tôi tớ Chúa sẽ vui mừng.
29 Nguyện những kẻ tố cáo tôi
    bị hổ nhục và bị nhuốc nhơ bao trùm như cái áo.
30 Tôi sẽ dùng môi miệng ca ngợi Chúa;
    tôi sẽ ca tụng Ngài trước mặt mọi người.
31 Ngài bênh vực kẻ cô thế,
    cứu họ khỏi tay kẻ tố cáo họ.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

109  Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng.

Vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận Hả ra nghịch tôi: Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược.

Vây phủ tôi bằng lời ghen ghét, Và tranh đấu với tôi vô cớ.

Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi; Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện.

Chúng nó lấy dữ trả lành, Lấy ghét báo thương.

Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, Cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó.

Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, Và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi.

Nguyện số các ngày nó ra ít. Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi.

Nguyện con cái nó phải mồ côi, Và vợ nó bị góa bụa.

10 Nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, Phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó.

11 Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có. Kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó.

12 Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, Không ai có lòng thương xót con mồ côi nó.

13 Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, Tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau.

14 Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va; Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được.

15 Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất;

16 Bởi vì người không nhớ làm ơn, Song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, Và kẻ có lòng đau thương, đặng giết đi.

17 Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó; Cũng không thích chúc phước; phước bèn cách xa nó.

18 Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả khác nào bằng cái áo; Sự rủa sả chun thấm vào thân nó như nước, Vô xương cốt như dầu.

19 Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, Như cái đai để thắt lưng luôn luôn.

20 Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi, Và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi.

21 Nhưng, hỡi Chúa Giê-hô-va, nhơn danh Chúa, xin hãy hậu đãi tôi; Vì sự nhơn từ Chúa là tốt; xin hãy giải cứu tôi;

22 Vì tôi khốn cùng thiếu thốn, Lòng tôi bị đau thương trong mình tôi.

23 Tôi qua đời như bóng ngã dài, Bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào.

24 Gối tôi run yếu vì kiêng ăn, Thịt tôi ra ốm, không còn mập nữa.

25 Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó; Hễ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu.

26 Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giúp đỡ tôi, Cứu tôi theo sự nhơn từ Chúa;

27 Hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, Chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi, đã làm điều đó.

28 Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn, Còn kẻ tôi tớ Chúa sẽ được vui vẻ.

29 Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, Bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó khác nào bằng cái áo.

30 Bấy giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, Ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông;

31 Vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, Đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors