Add parallel Print Page Options

Kanta sa Pagpasalamat

67 O Dios, kaluoyi kag pakamaayuha kami.
Ipakita sa amon ang imo kaayo
agod mahibaluan sang tanan nga nasyon sa kalibutan ang imo pamaagi kag kaluwasan.
Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios.

Kabay pa nga magkinasadya kag magkinanta sa kalipay ang tanan nga katawhan sa kalibutan
tungod kay matarong ang imo paghukom sa ila kag ginatuytuyan mo sila.
Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios.

6-7 Kabay pa nga magapatubas ang duta.
Kabay pa nga pakamaayuhon kita sang aton Dios.
Kag kabay pa nga ang tanan nga tawo sa bug-os nga kalibutan[a] magatahod sa iya.

Footnotes

  1. 67:6-7 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.

Psalm 67[a]

For the director of music. With stringed instruments. A psalm. A song.

May God be gracious to us and bless us
    and make his face shine on us—[b](A)
so that your ways may be known on earth,
    your salvation(B) among all nations.(C)

May the peoples praise you, God;
    may all the peoples praise you.(D)
May the nations be glad and sing for joy,(E)
    for you rule the peoples with equity(F)
    and guide the nations of the earth.(G)
May the peoples praise you, God;
    may all the peoples praise you.

The land yields its harvest;(H)
    God, our God, blesses us.(I)
May God bless us still,
    so that all the ends of the earth(J) will fear him.(K)

Footnotes

  1. Psalm 67:1 In Hebrew texts 67:1-7 is numbered 67:2-8.
  2. Psalm 67:1 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 4.

67 God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.

That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations.

Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.

O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.

Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.

Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall bless us.

God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.

Bible Gateway Sponsors