Add parallel Print Page Options

Dayon ang ikalima nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta, kag nakita ko ang isa ka bituon nga nahulog sa duta halin sa langit. Ini nga bituon ginhatagan sing yabi nga para sa puwertahan sang madalom gid nga buho.[a] Gin-abrihan sang bituon ini nga buho, kag nagguwa dayon ang aso nga daw sa naghalin sa dako gid nga hurnohan. Nagdulom ang kalibutan tungod kay ang silak sang adlaw nalipdan sang aso nga halin sa buho. Kag indi lang ina, kundi halin sa aso may nagguluwa nga mga apan nga naghugpa sa duta, kag ginhatagan sila sing gahom nga magpanakit pareho sa iwi-iwi. Ginhambalan sila nga indi nila paghalitan ang mga hilamon, ukon ang mga kahoy, ukon ang iban pa nga mga tanom, kundi ang mga tawo lang nga wala sing marka sang Dios sa ila mga agtang. Gintugutan ang mga apan nga sakiton ato nga mga tawo sa sulod sang lima ka bulan, pero wala sila pagtuguti nga pamatyon nila sila. Ang kasakit sang ila kinadtan pareho sang kinadtan sang iwi-iwi. Gani sa sulod sang lima ka bulan, gusto sang mga tawo nga mapatay, pero indi sila mapatay. Bisan gusto na gid nila nga mapatay, indi gid sila mapatay.

Ang hitsura sang ato nga mga apan daw sa mga kabayo nga preparado na sa inaway. Sa ila ulo may nagatungtong nga daw sa korona nga bulawan kag ang ila guya daw sa guya sang tawo. Ang ila buhok daw sa buhok sang babayi, kag ang ila mga ngipon daw sa ngipon sang leon. Ang ila mga dughan natabunan sang daw sa panaming nga salsalon, kag ang huni sang ila mga pakpak daw sa hagunos sang madamo nga mga karwahe nga ginaguyod sang mga kabayo pakadto sa inaway. 10 Ang ila ikog pareho sa ikog sang iwi-iwi nga nagapangutot, kag ang ila ikog amo ang ila gamiton agod sakiton ang mga tawo sa sulod sang lima ka bulan. 11 May hari nga nagadumala sa ila. Ini amo ang anghel nga nag-abri sang madalom nga buho. Ang iya ngalan sa lingguahe nga Hebreo si Abadon, sa Griego si Apolyon, nga kon sa aton pa Manuglaglag.

12 Tapos na ang premiro nga makahaladlok nga hitabo, pero may duha pa gid nga magaabot.

13 Dayon ang ikaanom nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta, kag nabatian ko nga may naghambal halin sa mga pamusod sang bulawan nga halaran nga nagaatubang sa Dios. 14 Nagsiling ang tingog sa ikaanom nga anghel nga may trumpeta, “Buy-i na ang apat ka anghel nga ginagapos sa dako nga suba sang Eufrates!” 15 Gani ginpangbuy-an sila. Ginpreparar na nga daan sila para gid sa sadto nga oras, agod pamatyon nila ang ikatlo nga parte sang tanan nga tawo. 16 Ginsugiran ako nga ang kadamuon sang ila mga soldado nga manugkabayo 200,000,000. 17 Kag suno sa ginpakita sa akon, amo ini ang hitsura sang mga kabayo kag sang mga nagasakay: Ang mga nagasakay may mga panaming sa dughan nga ang mga kolor pula pareho sang kalayo, asul pareho sang sapiro, kag dalag pareho sang asupre. Ang mga kabayo iya, ang ila ulo daw sa ulo sang leon, kag sa ila baba may nagaguwa nga kalayo, aso, kag asupre. 18 Kag paagi sa sining tatlo ka kalalat-an nga amo ang kalayo, aso, kag asupre nga nagaguwa sa baba sang mga kabayo, nagkalamatay ang ikatlo nga parte sang mga tawo. 19 Ang gahom sang mga kabayo nagahalin sa ila baba kag sa ila ikog. Ang ila ikog daw sa mga man-og nga nagapangagat, kag amo ini ang ila ginagamit sa pagsakit sa mga tawo.

20 Pero ang mga tawo nga nabilin, nga wala nagkalamatay sa sining tatlo ka kalalat-an, wala pa gid magbiya sa mga dios-dios nga ila ginhimo. Sige pa gid ang ila simba sa mga demonyo kag sa mga rebulto nga bulawan, pilak, saway, bato kag kahoy. Ang ini nga mga rebulto indi makakita, indi makabati, kag indi makalakat. 21 Wala man sila naghinulsol sang ila pagpamatay, pagpangbabaylan, pagpakigrelasyon nga imoral, kag pagpangawat.

Footnotes

  1. 9:1 madalom gid nga buho: nga ginaestaran sang malain nga mga espiritu.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors