Add parallel Print Page Options

Ang Pagpakig-away sang mga Israelinhon kontra sa mga Midianhon

31 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Balusi ang mga Midianhon tungod sang ila ginhimo sa mga Israelinhon. Pagkatapos mo nga mahimo ina, mapatay ka na.”

Gani nagsiling si Moises sa mga tawo, “Magpreparar ang iban sa inyo sa pagpakig-away sa mga Midianhon kay gusto sang Ginoo nga balusan ta ang mga Midianhon. Ang kada tribo magpadala sang 1,000 ka tawo sa inaway.”

Gani 12,000 ka tawo nga naghalin sa dose ka tribo sang Israel ang nagpreparar para sa inaway. Ginpadala sila ni Moises sa inaway, 1,000 halin sa kada tribo, nga ginapanguluhan ni Finehas nga anak ni Eleazar nga pari. Nagdala si Finehas sang mga kagamitan halin sa balaan nga Tolda kag mga trumpeta para sa pagpaandam.

Nagpakig-away sila sa mga Midianhon, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises kag ginpamatay nila ang tanan nga lalaki. Lakip sa ginpamatay nila amo ang lima ka hari sang Midian nga sila ni Evi, Rekem, Zur, Hur, kag Reba. Ginpatay man nila si Balaam nga anak ni Beor paagi sa espada. Ginbihag nila ang mga Midianhon nga mga babayi kag mga bata, kag ginpanguha nila ang ila mga kasapatan kag mga pagkabutang. 10 Ginpangsunog nila ang tanan nga banwa pati ang tanan nga kampo sang mga Midianhon. 11 Ginpangdala nila ang tanan nga ila naagaw, pati mga tawo kag mga sapat, 12 kay Moises, kay Eleazar nga pari, kag sa katilingban sang Israel didto sa ila kampo sa kapatagan sang Moab, sa higad sang Jordan malapit sa Jerico.

13 Ginsugata sila ni Moises, ni Eleazar nga pari, kag sang mga pangulo sang katilingban sang Israel sa guwa sang kampo. 14 Naakig si Moises sa mga opisyal sang mga soldado nga naghalin sa inaway. 15 Nagsiling si Moises sa ila, “Ngaa wala ninyo pagpamatya ang mga babayi? 16 Sila ang mga nagsunod sa laygay ni Balaam sa pagganyat sa mga Israelinhon sa pagsikway sa Ginoo didto sa Peor, kag tungod sini nag-abot ang kalalat-an sa katilingban sang Ginoo. 17 Gani pamatya ninyo ang tanan nga bata nga lalaki, kag ang tanan nga babayi nga nakaagi hulid sa lalaki. 18 Pero ibilin ninyo para sa inyo ang mga babayi nga wala pa nakaagi hulid sa lalaki. 19 Ang tanan sa inyo nga nakapatay ukon nakatandog sang patay kinahanglan nga magpabilin sa guwa sang kampo sa sulod sang pito ka adlaw. Sa ikatatlo kag sa ikapito nga adlaw, kinahanglan nga magpakatinlo kamo[a] kag ang inyo mga bihag. 20 Tinlui ninyo ang tanan ninyo nga mga bayo, pati ang tanan ninyo nga kagamitan nga hinimo halin sa panit ukon sa balahibo sang kanding ukon sa kahoy.”

21 Dayon nagsiling si Eleazar nga pari sa mga soldado nga nagkadto sa inaway, “Amo ini ang mga pagsulundan sang kasuguan nga ginhatag sang Ginoo kay Moises: 22-23 Ang bisan ano nga butang nga indi masunog pareho sang bulawan, pilak, saway, salsalon, lata, ukon tingga kinahanglan nga inyo ibutang sa kalayo, agod mangin matinlo ini. Pagkatapos hugasan ini sang tubig nga ginagamit sa pagpakatinlo. Ang bisan ano nga indi masunog hugasan lang sang sini nga tubig. 24 Sa ikapito nga adlaw, kinahanglan nga labhan ninyo ang inyo mga bayo, kag dayon kabigon na kamo nga matinlo, kag makasulod na kamo sa kampo.”

Ang Pagpartida sang mga Inagaw

25 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 26 “Isipa ninyo ni Eleazar nga pari kag sang mga pangulo sang mga pamilya sang katilingban ang tanan nga tawo kag sapat nga nabihag. 27 Tungaon ninyo ini sa mga soldado nga nagpakig-away kag sa katilingban. 28 Halin sa parte sang mga soldado, magpain ka para sa Ginoo sang isa sa kada 500 nga mga bihag, tawo man ukon baka, asno, karnero, ukon kanding. 29 Ihatag mo ini kay Eleazar nga pari bilang parte sang Ginoo. 30 Halin sa parte sang mga Israelinhon, magpain ka sang isa sa kada 50 ka bihag, tawo man ukon baka, asno, karnero, kanding ukon iban nga mga sapat. Ihatag ini sa mga Levita nga amo ang responsable sa pag-atipan sang Tolda sang Ginoo.” 31 Gani ginhimo ni Moises kag ni Eleazar nga pari ang ginsugo sang Ginoo kay Moises.

32-35 Amo ini ang nakuha sang mga soldado sa inaway: 675,000 ka karnero,[b] 72,000 ka baka, 61,000 ka asno, kag 32,000 ka babayi nga wala nakaagi hulid sa lalaki. 36-40 Amo ini ang katunga nga parte sang mga soldado nga nagpakig-away: 337,500 ka karnero, nga ang 675 sini ginhatag para sa Ginoo, 36,000 ka baka, nga ang 72 sini ginhatag para sa Ginoo, 30,500 ka asno, nga ang 61 sini ginhatag para sa Ginoo, kag 16,000 ka babayi, nga ang 32 sini ginhatag para sa Ginoo.

41 Ginhatag ni Moises kay Eleazar nga pari ang parte sang Ginoo suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo. 42-46 Amo ini ang parte sang mga Israelinhon nga ginhatag sa ila ni Moises, nga katunga sang parte sang mga soldado nga nagpakig-away: 337,500 ka karnero, 36,000 ka baka, 30,500 ka asno, kag 16,000 ka babayi. 47 Halin sa sining parte sang mga Israelinhon, nagpain si Moises sang isa sa kada 50 ka tawo ukon sapat suno sa ginsugo sang Ginoo sa iya. Kag ginhatag niya ini sa mga Levita nga amo ang responsable sa pag-atipan sang Tolda sang Ginoo.

48 Dayon nagkadto kay Moises ang mga opisyal sang mga soldado 49 kag nagsiling sa iya, “Sir, gin-isip namon ang mga soldado nga sakop namon kag wala gid sing bisan isa nga kulang. 50 Gani ginahalad namon sa Ginoo ang bulawan nga mga butang nga amon nakuha sa inaway—mga pulseras sa butkon kag sa kamot, mga singsing, mga aritos, kag mga kulintas, agod makalikaw kami sa silot sang Ginoo.”

51 Ginbaton ni Moises kag ni Eleazar ining tanan nga bulawan nga mga alahas. 52 Ang kabug-aton sang sini nga mga bulawan nga gindala sang mga opisyal sang mga soldado, nga ginhalad ni Moises kag ni Eleazar sa Ginoo, mga 200 ka kilo. 53 Halin ini sa mga nakuha sang tagsa ka soldado sa inaway. 54 Pagkabaton ni Moises kag ni Eleazar sang mga bulawan halin sa mga opisyal, gindala nila ini sa Tolda nga Ginapakigkitaan agod dumdumon sang Ginoo ang mga Israelinhon.

Footnotes

  1. 31:19 magpakatinlo kamo: Tan-awa ang footnote sa 11:18.
  2. 31:32-35 karnero: ukon, karnero kag kanding.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors