Add parallel Print Page Options

Ang mga Kaliwat ni Levi

Amo ini ang estorya parte sa mga kaliwat ni Aaron kag ni Moises sang tion nga nagpakighambal ang Ginoo kay Moises didto sa Bukid sang Sinai.

Ang mga anak ni Aaron amo sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar. Si Nadab ang kamagulangan. Ginpili sila kag gin-ordinahan sa pag-alagad bilang mga pari. Pero si Nadab kag si Abihu napatay sa presensya sang Ginoo sang naggamit sila sang kalayo nga indi amo ang dapat nila gamiton sa ila paghalad sa Ginoo didto sa kamingawan sang Sinai. Napatay sila nga wala sing mga anak, gani si Eleazar kag si Itamar lang ang nag-alagad bilang mga pari sang buhi pa si Aaron.

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ipatawag ang tribo ni Levi kag dal-a sila kay Aaron nga pari sa pagbulig sa iya. Mag-alagad sila kay Aaron kag sa bug-os nga katilingban paagi sa pag-asikaso sang mga buluhaton sa Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan. Sila man ang mag-atipan sa tanan nga kagamitan sa Tolda, kag mag-alagad sa Tolda para sa mga Israelinhon. Itugyan ang mga kaliwat ni Levi kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki para magbulig sa ila. 10 Si Aaron kag ang iya mga anak amo ang pilion mo nga mag-alagad bilang mga pari. Ang bisan sin-o nga maghimo sang buluhaton sang pari sa Tolda nga Simbahan nga indi kaliwat ni Levi dapat patyon.”

11 Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Moises, 12 “Ginpili ko ang mga kaliwat ni Levi bilang bulos sa mga kamagulangan nga lalaki sang Israel. Ang tagsa ka kaliwat ni Levi akon, 13 kay ang tagsa ka kamagulangan nga lalaki akon. Sang ginpamatay ko ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang mga Egiptohanon, ginseparar ko para sa akon ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang Israel, tawo man ukon sapat. Gani akon sila. Ako amo ang Ginoo.”

14 Nagsiling ang Ginoo kay Moises didto sa kamingawan sang Sinai, 15 “Isipa ang mga kaliwat nga lalaki ni Levi halin sa isa ka bulan paibabaw, suno sa ila pamilya.” 16 Gani gin-isip sila ni Moises, suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

17 Amo ini ang mga anak ni Levi: si Gershon, si Kohat, kag si Merari. 18 Ang mga anak ni Gershon amo si Libni kag si Shimei. 19 Ang mga anak ni Kohat amo sila ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel. 20 Ang mga anak ni Merari amo si Mali kag si Mushi.

Sila ang mga kaliwat ni Levi, suno sa ila mga pamilya.

21 Ang mga kaliwat ni Gershon amo ang mga pamilya nila ni Libni kag Shimei. 22 Ang kadamuon sang tanan nila nga lalaki nga nagaedad halin sa isa ka bulan paibabaw 7,500. 23 Ang lugar nga ila ginakampuhan ara sa likod sang Tolda nga Simbahan, sa nakatundan dampi. 24 Ang ila pangulo amo si Eliasaf nga anak ni Lael. 25 Sila ang gintugyanan sa pag-atipan sang sini nga mga kagamitan sang Tolda nga Ginapakigkitaan: ang mga tabon, ang kurtina sang puwertahan sang Tolda, 26 ang mga kurtina sang lagwerta nga nagapalibot sa Tolda kag sa halaran, pati ang kurtina sang puwertahan sang lagwerta, kag ang mga higot. Sila ang responsable sa tanan nga buluhaton nga may kaangtanan sa sini nga mga kagamitan.

27 Ang mga kaliwat ni Kohat amo ang mga pamilya nila ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel. 28 Ang kadamuon sang tanan nila nga lalaki nga nagaedad halin sa isa ka bulan paibabaw 8,600.[a] Gintugyanan man sila sa pag-atipan sang balaan nga Tolda. 29 Ang lugar nga ila ginakampuhan ara sa bagatnan dampi sang Tolda. 30 Kag ang ila pangulo amo si Elizafan nga anak ni Uziel. 31 Sila ang responsable sa pag-atipan sang Kahon sang Kasugtanan, sang lamisa, sang bulutangan sang suga, sang mga halaran, sang mga kagamitan nga ginagamit sang mga pari sa ila pag-alagad, kag sang kurtina sa sulod sang Tolda. Sila ang responsable sa tanan nga buluhaton nga may kaangtanan sa sini nga mga kagamitan. 32 Ang pangulo sang mga kaliwat ni Levi amo si Eleazar nga anak ni Aaron nga pari. Siya ang ginpili nga magdumala sa mga gintugyanan sa pag-atipan sang balaan nga Tolda.

33 Ang mga kaliwat ni Merari amo ang mga pamilya nila ni Mali kag kay Mushi. 34 Ang kadamuon sang tanan nila nga lalaki nga nagaedad halin sa isa ka bulan paibabaw 6,200. 35 Ang ila pangulo amo si Zuriel nga anak ni Abihail. Ang lugar nga ila ginakampuhan ara sa aminhan sang Tolda nga Simbahan. 36 Sila ang gintugyanan sa pag-atipan sang mga tapi nga dingding sang Tolda, sang mga pangbalabag sini, sang mga haligi, kag sang mga sadsaran. Sila ang responsable sa tanan nga buluhaton nga may kaangtanan sa sini nga mga kagamitan. 37 Sila man ang gintugyanan sa pag-atipan sang mga haligi sa palibot sang lagwerta kag sang mga sadsaran sini, sang mga palpal kag mga higot.

38 Ang lugar nga ginakampuhan ni Moises kag ni Aaron kag sang iya mga anak ara sa atubangan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, sa sidlangan dampi. Sila ang gintugyanan sa pagdumala sang mga buluhaton sa balaan nga Tolda para sa mga Israelinhon. Ang bisan sin-o nga maghimo sang buluhaton sang pari sa Tolda nga indi kaliwat ni Levi dapat patyon.

39 Ang kabug-usan nga kadamuon sang mga lalaki nga mga kaliwat ni Levi nga nagaedad halin sa isa ka bulan paibabaw 22,000 tanan. Si Moises kag si Aaron ang nag-isip sa ila, suno sa ginsugo sang Ginoo sa ila.

40 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Isipa kag listaha ang mga ngalan sang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang mga Israelinhon nga nagaedad halin sa isa ka bulan paibabaw. 41 Idedikar ang mga kaliwat ni Levi sa akon sa baylo sang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang mga Israelinhon. Idedikar man sa akon ang mga kasapatan sang mga kaliwat ni Levi sa baylo sang tanan nga kamagulangan nga kasapatan sang mga Israelinhon. Ako amo ang Ginoo.”

42-43 Gani gin-isip ni Moises ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang mga Israelinhon nga nagaedad halin sa isa ka bulan paibabaw, suno sa ginsugo sang Ginoo sa iya. Ang ila kadamuon 22,273.

44 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 45 “Idedikar ang mga kaliwat ni Levi sa akon sa baylo sang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang mga Israelinhon. Idedikar man sa akon ang mga kasapatan sang mga kaliwat ni Levi sa baylo sang kamagulangan nga mga kasapatan sang mga Israelinhon. Akon ang mga kaliwat ni Levi. Ako amo ang Ginoo. 46 Tungod kay sobra sing 273 ang kamagulangan nga lalaki sang mga Israelinhon sa mga kaliwat ni Levi, kinahanglan nga tubuson sila. 47 Ang ibayad sa pagtubos sa kada isa sa ila lima ka bilog nga pilak suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. 48 Ihatag mo kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki ang kuwarta nga inugtubos sa sobra nga mga kamagulangan.”

49 Gani ginkolekta ni Moises ang kuwarta nga inugtubos sa kamagulangan nga mga anak sang mga Israelinhon nga sobra sa kadamuon sang mga kaliwat ni Levi. 50 Ang iya nakolekta 1,365 ka bilog nga pilak, suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. 51 Kag ginhatag niya ini kay Aaron kag sa iya mga anak suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

Footnotes

  1. 3:28 8,600: sa iban nga Griego nga teksto, 8,300.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors