Add parallel Print Page Options

Ang Adlaw-Adlaw nga mga Halad(A)

28 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kinahanglan maghalad sila sa akon sang mga halad nga paagi sa kalayo[a] sa natalana nga tion. Ini nga mga halad amo ang akon pagkaon, kag ang kahamot sini makapalipay sa akon. Gani ihambal ini sa mga Israelinhon: Amo ini ang mga halad nga paagi sa kalayo nga inyo ihalad sa Ginoo: duha ka karnero nga isa ka tuig ang edad kag wala sing deperensya. Ihalad ninyo ini permi kada adlaw bilang halad nga ginasunog. Ang isa ihalad sa aga kag ang isa sa hapon,[b] lakip ang halad nga regalo nga duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase kag ginmikslahan sang isa ka litro nga mantika nga halin sa olibo nga ginbayo. Amo ini ang pang-adlaw-adlaw nga halad nga inyo sunugon, nga ginsugo sadto sang Ginoo sa inyo sa Bukid sang Sinai. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. Ang halad nga ilimnon nga ilakip sa kada karnero, mga isa ka litro nga bino, kag ibubo ini sa balaan nga lugar para sa Ginoo. Amo man ang inyo himuon sa ikaduha nga karnero nga ihalad ninyo sa hapon. Lakipan man ninyo ini sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. Halad ini nga paagi sa kalayo, kag ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo.

Ang mga Halad sa Adlaw nga Inugpahuway

“Sa Adlaw nga Inugpahuway, maghalad kamo sang duha ka karnero nga isa ka tuig ang edad kag wala sing deperensya, lakip ang halad nga ilimnon kag ang halad nga regalo nga apat ka kilo nga harina nga maayo nga klase kag ginmikslahan sang mantika. 10 Amo ini ang halad nga ginasunog kada Adlaw nga Inugpahuway, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad lakip ang iya sini nga halad nga ilimnon.

Ang Binulan nga Halad

11 “Sa kada nahauna nga adlaw sang bulan maghalad kamo sa Ginoo sang halad nga ginasunog. Ang inyo ihalad duha ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 12-13 Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa gulang nga karnero, kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. Mga halad ini nga ginasunog, kag ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo. 14 Ang kada torite nga baka lakipan sang halad nga ilimnon nga duha ka litro nga bino. Ang gulang nga karnero lakipan sang isa kag tunga ka litro nga bino. Kag ang kada bataon nga karnero lakipan sang isa ka litro nga bino. Amo ini ang binulan nga halad nga ginasunog nga inyo pagahimuon sa kada umpisa sang bulan sa bug-os nga tuig. 15 Maghalad pa gid kamo sa Ginoo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo. Himuon ninyo ini wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog kag sa iya sini nga halad nga ilimnon.

Ang mga Halad sa Tion sang Piesta sang Paglabay sang Anghel kag sang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok(B)

16 “Saulugon ninyo ang Piesta sang Paglabay sang Anghel sa ika-14 nga adlaw sang nahauna nga bulan. 17 Pagkasunod nga adlaw magasugod ang pito ka adlaw nga piesta. Kag sa sulod sang pito ka adlaw indi kamo magkaon sang tinapay nga may inugpahabok. 18 Sa nahauna nga adlaw sang sini nga piesta, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. 19 Maghalad kamo sa Ginoo sang halad nga ginasunog nga duha ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 20 Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa gulang nga karnero 21 kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. 22 Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo agod mapatawad kamo sa inyo mga sala. 23 Ihalad ninyo ini nga mga halad wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog kada aga. 24 Sa amo nga paagi ihalad ninyo ini nga mga halad nga paagi sa kalayo bilang pagkaon sang Ginoo. Himuon ninyo ini kada adlaw sa sulod sang pito ka adlaw. Ang kahamot sini nga mga halad makapalipay sa Ginoo. Ihalad ninyo ini wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog kag sang iya sini halad nga ilimnon. 25 Sa ikapito nga adlaw, indi kamo liwat mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo.

Ang mga Halad sa Tion sang Piesta sang Pag-ani(C)

26 “Sa nahauna nga adlaw sang Piesta sang Pag-ani, sa tion nga maghalad kamo sa Ginoo sang bag-o nga ani nga uyas, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. 27 Maghalad kamo sang halad nga ginasunog: duha ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ang kahamot sini nga mga halad makapalipay sa Ginoo. 28 Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa gulang nga karnero, 29 kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. 30 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki agod matubos kamo sa inyo mga sala. 31 Ihalad ninyo ini upod sang ila mga halad nga ilimnon, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog kag sang iya sini nga halad nga regalo. Kinahanglan nga ang mga sapat wala sing deperensya.

Footnotes

  1. 28:2 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 15:3.
  2. 28:4 sa hapon sang nagasalop na ang adlaw.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors