Add parallel Print Page Options

Ang mga Anak nga Babayi ni Zelofehad

27 Si Zelofehad may mga anak nga babayi nga sila ni Mala, Noa, Hogla, Milca kag Tirza. Si Zelofehad nga ini anak ni Hefer kag apo ni Gilead. Si Gilead anak ni Makir kag apo ni Manase. Si Manase anak ni Jose. Karon, ini nga mga babayi nagkadto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag nagtindog sa atubangan ni Moises, ni Eleazar, sang mga pangulo, kag sang bug-os nga katilingban. Nagsiling ang mga babayi, “Napatay ang amon amay didto sa kamingawan nga wala sing anak nga lalaki. Pero napatay siya indi tungod nga sumulunod siya ni Kora nga nagrebelde sa Ginoo, kundi tungod sa iya kaugalingon nga sala. Ti, dulaon na lang bala ang iya ngalan sa panimalay sang Israel tungod kay wala siya sing anak nga lalaki? Hatagi man kami sang duta pareho sang nabaton sang amon mga paryente.”

Gani ginsugid ni Moises sa Ginoo ang ila ginapangayo, kag nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Husto ang ginasiling sang mga anak nga babayi ni Zelofehad. Kinahanglan nga hatagan mo man sila sang duta kaupod sa mga paryente sang ila amay. Ihatag sa ila ang duta nga para kuntani sa ila amay.

“Kag silingon mo ang mga Israelinhon nga kon mapatay ang isa ka tawo nga wala sing anak nga lalaki, kinahanglan nga ihatag sa iya anak nga babayi ang iya duta. Kon wala siya sing anak nga babayi, ihatag sa iya mga utod nga lalaki. 10 Kon wala pa gid siya sing utod nga lalaki, ihatag ang iya duta sa iya mga tiyo sa amay. 11 Kon ang iya amay wala sing utod nga lalaki, ihatag ang iya duta sa pinakamalapit niya nga paryente, kag ang amo nga paryente ang magapanag-iya sini. Dapat tumanon ini sang mga Israelinhon bilang isa ka legal nga pagsulundan, suno sa ginsugo ko sa imo, Moises.”

Ginpili si Josue sa Pagbulos kay Moises(A)

12 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Magsaka ka sa bukid sang Abarim kag tan-awa didto ang duta nga ginhatag ko sa mga Israelinhon. 13 Pagkatapos mo nga makita ini, mapatay ka pareho sa imo utod nga si Aaron. 14 Kay sang nagrebelde ang katilingban sang Israel sa akon didto sa tuburan sang kamingawan sang Zin, ginlapas ninyo ni Aaron ang akon sugo nga ipakita ang akon pagkabalaan sa katawhan.” (Ini nga tuburan amo ang Meriba Kadesh,[a] sa kamingawan sang Zin.)

15 Nagsiling si Moises sa Ginoo, 16 “O Ginoo, Dios nga ginahalinan sang kabuhi sang tanan nga tawo, kabay pa nga magpili ka sang isa ka tawo nga magpangulo sa sini nga katilingban, 17 sa pagpanguna sa ila sa inaway, agod ang imo katilingban indi mangin pareho sa mga karnero nga wala sing manugbantay.”

18 Gani nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ipatawag si Josue nga anak ni Nun, nga ginagamhan sang Espiritu, kag itungtong ang imo kamot sa iya ulo sa pag-ordinar sa iya bilang pangulo. 19 Patinduga siya sa atubangan ni Eleazar nga pari kag sa bug-os nga katilingban, kag ipahibalo mo sa ila nga ginpili mo siya nga magbulos sa imo. 20 Ihatag sa iya ang iban mo nga awtoridad agod tumanon siya sang bug-os nga katilingban sang Israel. 21 Kay Eleazar niya mahibaluan ang akon desisyon paagi sa paggamit ni Eleazar sang Urim[b] sa akon presensya. Sa sini nga paagi matuytuyan ni Eleazar si Josue kag ang bug-os nga katilingban sang Israel sa ila nga himuon.”

22 Ginhimo ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo. Ginpatawag niya si Josue kag ginpatindog sa atubangan ni Eleazar nga pari kag sang bug-os nga katilingban. 23 Kag suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo, gintungtong niya ang iya mga kamot kay Josue kag ginpahibalo nga si Josue ang magabulos sa iya.

Footnotes

  1. 27:14 Meriba Kadesh: ukon, Meriba sa Kadesh.
  2. 27:21 Urim: Butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors