Add parallel Print Page Options

24 Karon, sang mareyalisar ni Balaam nga gusto sang Ginoo nga bendisyunan ang Israel, wala na siya nagpangbabaylan pareho sang iya ginahimo sang una. Sa baylo, nag-atubang siya sa kamingawan, nga sa diin nakita niya ang mga Israelinhon nga nagakampo suno sa ila tagsa-tagsa ka tribo. Dayon gin-gamhan siya sang Espiritu sang Dios, kag nagsiling siya, “Ako si Balaam nga anak ni Beor, kag may maathag ako nga paghangop.[a] Nabatian ko ang mensahi sang Dios, kag nakakita ako sang palanan-awon nga halin sa Makagagahom nga Dios. Nagpaubos ako sa iya, kag ginpahangop niya ako.[b] Amo ini ang akon mensahi:

Daw ano katahom sang mga tolda nga ginaestaran sang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob.
Pareho ini sa mga nagakubay nga mga palma,[c] ukon sa mga katamnan sa higad sang suba.
Pareho man ini sa kahoy nga aloe nga gintanom sang Ginoo, ukon sang mga kahoy nga sedro sa higad sang tubig.
Nagaawas ang mga tubig sa ila mga suludlan, kag nagatanom sila sang liso sa mga duta nga bugana sang tubig.
Ang ila hari mangin gamhanan pa sang sa kay Agag nga hari sang Amaleknon, kag ang ila ginharian mangin bantog.
Ginpaguwa sila sang Dios sa Egipto; para sa ila, pareho siya sa isa ka makusog nga talunon nga baka.
Panaon kag laglagon nila ang ila mga kaaway; nga daw sa ginalamon nila, kag daw sa ginadugmok nila ang ila mga tul-an.
Pareho sila sa mga leon nga kon makatulog na wala sing may mangahas sa pagpukaw sa ila.
Pakamaayuhon ang mga nagapakamaayo sa ila kag pakamalauton ang mga nagapakamalaot sa ila.”

10 Tungod sini, puwerte ang kaakig ni Balak kay Balaam. Ginhampak niya sang iya inumol ang iya nga palad kag nagsiling siya, “Ginpatawag ko ikaw sa pagpakamalaot sa akon mga kaaway, pero ginbendisyunan mo sila sing tatlo pa ka beses. 11 Magpauli ka na lang gilayon! Nagpromisa ako nga bayaran ko ikaw sing maayo, pero indi magsugot ang Ginoo nga mabaton mo ang bayad.” 12 Nagsabat si Balaam kay Balak, “Indi bala nga ginsilingan ko ang imo mga mensahero, 13 nga bisan ihatag mo pa sa akon ang imo palasyo nga puno sang pilak kag bulawan, indi ako makahimo sang akon kabubut-on, malain man ukon maayo. Kundi kon ano ang ginasiling sang Ginoo sa akon nga akon ihambal, amo lang ang akon ihambal. 14 Sige, mapauli na ako sa akon mga kasimanwa. Pero paandaman ko anay ikaw kon ano ang himuon sining mga tawo sa imo mga tawo sa ulihi.”

Ang Ikaapat nga Mensahi ni Balaam

15 Dayon ginhambal ni Balaam ini nga mensahi: “Ako si Balaam nga anak ni Beor, kag may maathag ako nga paghangop. 16 Nabatian ko ang pulong sang Labing Mataas nga Dios kag ginhatagan niya ako sang paghangop. Nakakita ako sang palanan-awon halin sa Makagagahom nga Dios. Nagpaubos ako sa iya kag ginpaintiendi niya ako. Amo ini ang akon mensahi:

17 “May nakita ako sa akon palanan-awon nga wala pa natabo. Sa palaabuton nga mga inadlaw, may magahari[d] sa Israel nga halin sa kaliwat ni Jacob. Laglagon niya ang mga Moabnon kag ang tanan nga kaliwat ni Set. 18 Sakupon niya ang Edom nga iya kaaway, nga ginatawag man nga Seir, samtang ang Israel iya magabakod. 19 Magadumala ang isa ka pangulo sa Israel[e] kag laglagon niya ang mga nabilin pa nga buhi sa siyudad sang Moab.”

Ang Katapusan nga Mensahi ni Balaam

20 Dayon nakita ni Balaam sa iya palanan-awon ang katawhan sang Amalek kag nagsiling siya, “Ang Amalek amo sadto ang nagapanguna sa mga nasyon, pero sa ulihi malaglag ini.”

21 Dayon nakita naman ni Balaam sa iya palanan-awon ang mga Kenhanon kag nagsiling siya: “Malig-on ang inyo ginapuy-an, kay nahamtang ini sa bato nga bukid. 22 Pero malaglag kamo kon bihagon kamo sang Asiria.”

23 Kag nagsiling pa gid si Balaam sini nga mensahi: “Abaw, sin-o bala ang mabuhi kon himuon ini sang Dios? 24 Magaabot ang mga barko halin sa Kitim kag sakupon nila ang mga katawhan sang Asiria kag sang Eber, pero ang Kitim malaglag man.”

25 Dayon nagpauli si Balaam kag amo man si Balak.

Footnotes

  1. 24:3 paghangop: sa literal, panan-aw.
  2. 24:4 ginpahangop niya ako: sa literal, ginbuksan ang akon mga mata.
  3. 24:6 nagakubay nga mga palma: ukon, nagalapta nga mga ililigan sang tubig.
  4. 24:17 may magahari: sa literal, may magatuhaw nga bituon, may magaguwa nga bulobaston sang hari.
  5. 24:19 Israel: sa literal, Jacob.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors