Add parallel Print Page Options

Lý lẽ của Chúa

Bây giờ hãy nghe lời CHÚA phán:
    “Hãy đứng lên; biện bạch lý lẽ ngươi trước các núi [a];
để cho các đồi nghe tiếng ngươi.
Hỡi các núi, hãy lắng nghe lý đoán của Chúa.
    Hỡi các nền của đất, hãy lắng tai.
CHÚA có lý đoán nghịch dân Ngài,
    Ngài sẽ truy tố Ít-ra-en.”

Ngài phán, “Hỡi dân ta,
    ta đã làm gì cho các ngươi?
Ta làm gì mà các ngươi chán ta?
    Hãy cho ta biết đi.
Ta đã mang các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập
    giải thoát các ngươi khỏi gông cùm nô lệ;
Ta sai Mô-se, A-rôn, và Mi-ri-am đến cùng các ngươi.
Hỡi dân ta, hãy nhớ lại
    âm mưu ác độc mà Ba-lác, vua Mô-áp
    và Ba-la-am, con trai Bê-ô bày cho Ba-lác.
Hãy hồi tưởng lại chuyện xảy ra
    từ vùng cây Si-tim cho đến Ghinh-ganh [b]
    để các ngươi biết rằng CHÚA làm điều phải.”

Các ngươi nói, “Tôi sẽ mang theo của lễ gì khi tôi ra mắt CHÚA,
    khi tôi quì lạy trước Thượng-Đế trên cao?
Tôi có nên mang của lễ thiêu cho Ngài,
    với bò con giáp năm không?
Liệu CHÚA có hài lòng
    với một ngàn chiên đực không?
Hay là Ngài sẽ hài lòng
    với hằng vạn sông dầu không?
Tôi có nên dâng con đầu lòng
    vì điều ác tôi đã làm không?
Tôi có nên dâng chính con tôi
    để đền bù tội lỗi tôi không?”
CHÚA đã cho ngươi, là con người,
    biết điều thiện;
Ngài cho ngươi biết điều Ngài muốn từ ngươi:
    Là đối xử phải chăng với mọi người,
    nhân từ với kẻ khác,
sống khiêm nhường,
    vâng theo Thượng-Đế ngươi.

Tiếng của CHÚA gọi vào thành,
    người khôn ngoan tôn trọng danh Ngài,
Cho nên các ngươi là các chi tộc
    đang nhóm họp trong thành, hãy để ý;
10 Trong nhà của kẻ gian ác
    vẫn còn có của báu gian ác
và cân giả đáng nguyền rủa hay sao?
11 Làm sao mà ta có thể tha thứ
    cho kẻ lường gạt người khác
    bằng cách dùng trái cân
    và cái cân giả được?
12 Kẻ giàu trong thành phố
    làm chuyện hung ác.
Dân trong thành nói dối;
    không nói thật.
13 Còn về phần ta,
    ta sẽ khiến các ngươi đau ốm.
Ta sẽ đánh các ngươi,
    tàn hại các ngươi vì tội lỗi các ngươi.
14 Các ngươi ăn, nhưng không no;
    các ngươi sẽ vẫn đói và bụng trống.
Các ngươi sẽ tích trữ mà chẳng có gì,
    và những gì các ngươi chất chứa
    sẽ bị gươm dao tiêu hủy.
15 Các ngươi sẽ trồng nhưng không gặt hái được.
    Các ngươi sẽ đạp lên trái ô liu,
    nhưng sẽ không lấy được dầu.
Các ngươi sẽ đạp lên trái nho,
    nhưng sẽ không được uống rượu mới.
16 Vì các ngươi tuân theo luật lệ của vua Ôm-ri [c]
    và làm những điều giống như gia đình A-háp;
các ngươi nghe theo lời khuyên của chúng.
    Cho nên ta sẽ để các ngươi bị tiêu diệt.
Dân cư trong thành sẽ bị nhạo cười,
    và các dân khác sẽ chế giễu ngươi.

Footnotes

  1. Mi-ca 6:1 Bây giờ … các núi Khúc nầy so sánh với một vụ xử kiện. Núi và đồi là quan án và bồi thẩm đoàn.
  2. Mi-ca 6:5 Si-tim cho đến Ghinh-ganh Truyện nầy được ghi trong Dân 22-25.
  3. Mi-ca 6:16 Ôm-ri Vua Ít-ra-en, người đã dẫn dân tộc mình thờ thần giả. Xem I Vua 16:21-26.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors