Add parallel Print Page Options

Ang Halad sa Pagpakatinlo

1-2 Nagsugo pa gid ang Ginoo kay Moises nga hambalon ang mga Israelinhon nga ang bisan sin-o nga nakalapas sang iya nga sugo nga indi hungod, kinahanglan amo ini ang iya himuon:

Kon ang pangulo nga pari nakasala nga indi niya hungod, kag tungod sini nadalahig ang mga tawo, maghalad siya sa Ginoo sang torite nga baka nga wala sing deperensya bilang halad sa pagpakatinlo. Dal-on niya ang baka sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang baka kag ihawon niya ini. Dayon magkuha ang pangulo nga pari sang dugo sang sadto nga baka kag dal-on niya sa sulod sang Tolda. Itum-oy niya ang iya tudlo sa dugo kag iwisik-wisik ini sing makapito ka beses sa atubangan sang kurtina nga nagatabon sa Labing Balaan nga Lugar, didto sa presensya sang Ginoo. Dayon lamhitan niya sang dugo ang mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran nga sulunugan sang insenso didto sa sulod sang Tolda nga sa diin ara ang presensya sang Ginoo. Ang nabilin nga dugo sang baka iula niya sa idalom sang halaran sang halad nga ginasunog. Ini nga halaran ara dampi sa puwertahan sang Tolda. Dayon kuhaon niya ang tanan nga sapay sa kasudlan sang baka, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ang gamay nga parte sang atay. 10 (Amo man ini ang ginahimo sa sapat nga halad para sa maayo nga relasyon.) Dayon sunugon ini tanan sang pari sa halaran sang halad nga ginasunog. 11-12 Pero ang nabilin nga parte sang sapat, pareho sang panit, unod, ulo, mga tiil, kag ang kasudlan pati na ang sa sulod sang tinai, dal-on niya sa guwa sang kampo kag sunugon sa nagakalayo nga kahoy, didto sa lugar nga ginakabig nga matinlo nga ginaulaan sang abo.

13 Kon ang bug-os nga katilingban sang Israel nakalapas sa sugo sang Ginoo, pero indi nila hungod, nakasala gihapon sila bisan pa wala sila kahibalo sini. 14 Kon mahibaluan na nila nga nakasala gali sila, ang katilingban maghalad sang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo. Dal-on nila ini nga baka didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 15 Dayon itungtong sang mga manugdumala sang mga Israelinhon ang ila mga kamot sa ulo sang baka kag ihawon dayon nila ini sa presensya sang Ginoo. 16 Dayon magkuha ang pangulo nga pari sang dugo sang sadto nga baka kag dal-on niya sa sulod sang Tolda. 17 Itum-oy niya ang iya tudlo sa dugo kag iwisik-wisik ini sing makapito ka beses sa kurtina nga nagatabon sa Labing Balaan nga Lugar, didto sa presensya sang Ginoo. 18 Dayon lamhitan niya sang dugo ang mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran didto sa sulod sang Tolda nga sa diin ara ang presensya sang Ginoo. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran sang halad nga ginasunog. Ini nga halaran ara dampi sa puwertahan sang Tolda. 19-21 Kag himuon man niya sa sini nga baka ang pareho sa iya ginhimo sa sadto nga baka nga halad sa pagpakatinlo. Kuhaon niya ang tanan nga tambok sang baka kag sunugon sa halaran, kag dayon sunugon niya ang baka sa guwa sang kampo. Paagi sa sining himuon sang pangulo nga pari, matubos ang mga Israelinhon sa ila nga sala kag patawaron sila sang Ginoo. Amo ini ang halad sa pagpakatinlo para sa katilingban sang Israel.

22 Kon ang isa ka pangulo nakalapas sa sugo sang Ginoo nga iya Dios, pero indi niya hungod, nakasala gihapon siya. 23 Kon mahibaluan na niya nga nakasala gali siya, maghalad siya sang lalaki nga kanding nga wala sing deperensya. 24 Halad ini para sa iya nga pagpakatinlo. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang kanding kag ihawon niya ini didto sa presensya sang Ginoo, sa may lugar nga ginaihawan man sang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog. 25 Dayon itum-oy sang pari ang iya tudlo sa dugo sang kanding kag ilamhit niya ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sang halad nga ginasunog. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. 26 Sunugon niya ang tanan nga tambok sa halaran pareho sa ginahimo sa tambok sang sapat nga halad para sa maayo nga relasyon. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang amo nga pangulo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

27 Kon ang isa sa inyo nakalapas sa sugo sang Ginoo, pero indi niya hungod, nakasala gihapon siya. 28 Kon mahibaluan na niya nga nakasala gali siya, maghalad siya sang babayi nga kanding nga wala sing deperensya para sa sala nga iya nahimo. 29 Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang sining halad sa pagpakatinlo, kag ihawon niya ini didto sa Tolda, sa may lugar nga ginaihawan man sang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog. 30 Dayon itum-oy sang pari ang iya tudlo sa dugo sang kanding kag ilamhit niya ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sang halad nga ginasunog. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. 31 Dayon kuhaon niya ang tanan nga tambok sang kanding pareho sa ginahimo sa sapat nga halad para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos sunugon niya ang tambok sa halaran bilang mahamot nga halad nga makapalipay sa Ginoo. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

32 Kon karnero ang ihalad sang tawo para sa iya pagpakatinlo, kinahanglan nga babayi ini nga wala sing deperensya. 33 Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang karnero kag ihawon ini didto sa Tolda, sa may lugar nga ginaihawan man sang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog. 34 Dayon itum-oy sang pari ang iya kamot sa dugo sang karnero kag ilamhit niya ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sang halad nga ginasunog. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. 35 Dayon kuhaon niya ang tanan nga tambok sang karnero pareho sa ginahimo sa karnero nga halad para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos sunugon niya ang tambok sa halaran upod sa iban pa nga mga halad nga paagi sa kalayo[a] para sa Ginoo. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

Footnotes

  1. 4:35 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors