Add parallel Print Page Options

Ang mga Banwa Para sa Tribo ni Levi

21 Karon, ang mga pangulo sang mga kaliwat ni Levi nagkadto kay Eleazar nga pari, kay Josue nga anak ni Nun, kag sa mga pangulo sang kada tribo sang Israel didto sa Shilo sa duta sang Canaan. Nagsiling sila, “Nagsugo ang Ginoo paagi kay Moises nga hatagan kami sang mga banwa nga amon pagaestaran kag mga palahalban[a] para sa amon mga sapat.” Gani suno sa ginsugo sang Ginoo, ginhatagan ang mga kaliwat ni Levi sang mga banwa kag mga palahalban halin sa mga duta sang mga Israelinhon.

Ang una nga nakabaton sang mga banwa amo ang mga kaliwat ni Kohat. Ang iban sini sa ila mga kaliwat ni Aaron, kag ginhatagan sila sang 13 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Juda, ni Simeon, kag ni Benjamin. Ang iban sang mga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang 10 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Efraim, ni Dan, kag sang katunga sang tribo ni Manase.

Ang mga kaliwat ni Gershon ginhatagan sang 13 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Isacar, ni Asher, ni Naftali, kag sang katunga sang tribo ni Manase sa Bashan.

Ang mga kaliwat ni Merari ginhatagan sang 12 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag ni Zebulun.

Gani paagi sa paggabot-gabot, ginhatagan sang mga Israelinhon ang mga kaliwat ni Levi sang mga banwa kag mga palahalban, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

9-10 Amo ini ang mga ngalan sang mga banwa nga halin sa kadutaan sang mga tribo ni Juda kag ni Simeon nga ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron. Ini sila mga kaliwat ni Kohat nga anak ni Levi. Sila ang una nga nagabutan nga hatagan sang mga banwa. 11 Ginhatag sa ila ang Kiriat Arba (nga amo ang Hebron) sa kabukiran sang Juda, lakip na ang mga palahalban sa palibot sini. (Si Arba amo ang amay[b] ni Anak.) 12 Pero ang mga kaumahan kag ang mga baryo sa palibot sang sini nga banwa ginhatag na kay Caleb nga anak ni Jefune bilang iya parte. 13 Gani ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron nga pari ang Hebron nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod. Ginhatag pa gid sa ila ang Libna, 14 Jatir, Eshtemoa, 15 Holon, Debir, 16 Ain, Juta, kag Bet Shemesh, lakip ang ila sini mga palahalban: 9 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Simeon kag ni Juda.

17-18 Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Benjamin. Ini amo ang Gibeon, Geba, Anatot, kag Almon, lakip ang ila sini mga palahalban.

19 13 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang mga pari nga kaliwat ni Aaron.

20-22 Ang iban nga mga kaliwat ni Kohat nga halin sa tribo ni Levi nakabaton sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Efraim. Ini amo ang Shekem (sa kabukiran sang Efraim nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), ang Gezer, Kibzaim, kag Bet Horon, lakip ang ila sini mga palahalban.

23-24 Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Dan. Ini amo ang Elteke, Gibeton, Ayalon, kag Gat Rimon, lakip ang ila sini mga palahalban.

25 Kag halin naman sa kadutaan sang katunga sang tribo ni Manase sa nakatundan, nabaton nila ining duha ka banwa: ang Taanak kag Gat Rimon, lakip ang ila sini mga palahalban. 26 10 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang iban nga mga kaliwat ni Kohat.

27 Ang mga kaliwat ni Gershon nga halin sa tribo ni Levi nakabaton sang duha ka banwa halin sa kadutaan sang katunga sang tribo ni Manase sa sidlangan. Ini amo ang Golan sa Bashan (nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), kag ang Beeshtera, lakip ang ila sini mga palahalban. 28-29 Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Isacar. Ini amo ang Kishion, Daberat, Jarmut, En Ganim, lakip ang ila sini mga palahalban. 30-31 Kag halin sa kadutaan sang tribo ni Asher, nabaton nila ining apat ka banwa: ang Mishal, Abdon, Helkat, kag Rehob, lakip ang ila sini mga palahalban. 32 Ginhatagan pa gid sila sang tatlo ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Naftali. Ini amo ang Kedesh sa Galilea (nga isa man sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), ang Hamot Dor, kag ang Kartan, lakip ang ila sini mga palahalban. 33 13 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang mga kaliwat ni Gershon.

34-35 Ang mga nabilin nga mga kaliwat ni Levi—ang mga kaliwat ni Merari—nakabaton sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Zebulun. Ini amo ang Jokneam, Karta, Dimna, kag Nahalal, lakip ang ila sini mga palahalban. 36-37 Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Reuben. Ini amo ang Bezer, Jahaz, Kedemot, kag Mefaat, lakip ang ila sini mga palahalban. 38-39 Ginhatagan pa gid sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Gad. Ini amo ang Ramot sa Gilead (nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), ang Mahanaim, Heshbon, kag Jazer, lakip ang ila sini mga palahalban.

40 12 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang mga kaliwat ni Merari nga halin sa tribo ni Levi.

41-42 48 tanan ka banwa, lakip ang ila tagsa ka palahalban, ang nabaton sang mga kaliwat ni Levi halin sa duta nga ginapanag-iyahan sang mga Israelinhon.

43 Gani ginhatag sang Ginoo sa Israel ang tanan nga duta nga iya ginpromisa sa ila mga katigulangan. Sang masakop na nila ini, didto na sila nag-estar. 44 Ginhatagan sila sang Ginoo sang kalinong sa ila mga kaaway sa palibot, suno sa ginpromisa sang Ginoo sa ila mga katigulangan. Wala sila napierdi sang ila mga kaaway tungod kay ginpadaog sila sang Ginoo sa tanan nila nga kaaway. 45 Gintuman gid sang Ginoo ang tanan niya nga ginpromisa sa katawhan sang Israel.

Footnotes

  1. 21:2 palahalban: sa iban nga Bisaya, pahalalban.
  2. 21:11 amay: ukon, katigulangan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors