Add parallel Print Page Options

33 “Karon, Job, pamatii sing maayo ang tanan nga ihambal ko sa imo. Handa na gid ako sa paghambal kag ara na sa punta sang akon dila ang akon inughambal. Magahambal ako halin sa akon matarong nga tagipusuon. Ihambal ko sing sinsero ang akon nahibaluan. Ang espiritu sang Makagagahom nga Dios amo ang naghimo sa akon kag naghatag sa akon sang kabuhi. Sabta ako, kon mahimo mo. Ihanda ang imo mga rason kag atubanga ako. Pareho lang ako sa imo sa atubangan sang Dios. Ginporma man ako halin sa duta. Gani indi ka magkahadlok sa akon ukon maghunahuna nga daog-daugon ko ikaw.

“Nabatian ko gid ang mga ginpanghambal mo. Nagsiling ka, ‘Wala ako sing sala; matinlo ako kag inosente. 10 Pero ginapangitaan sang Dios sang rason nga iya ako paantuson. Ginakabig niya ako nga iya kaaway. 11 Ginakadenahan niya ang akon mga tiil; ginabantayan niya ang tanan ko nga ginahimo.’

12 “Pero Job, sala ka gid sa imo ginsiling. Indi bala nga ang Dios labaw sang sa tawo? 13 Ti, ngaa ginaakusar mo siya nga wala niya ginasabat ang reklamo sang tawo? 14 Ang matuod, nagahambal permi[a] ang Dios, pero wala lang ini matalupangdan sang tawo. 15 Nagahambal siya paagi sa damgo samtang nagakatulog sing mahamuok ang tawo kon gab-i. 16 Nagahutik siya sa ila dulunggan sa pagpaandam sa ila, kag ini nakapahadlok sa ila. 17 Ginahimo niya ini agod mag-untat ang tawo sa pagpakasala kag pagpabugal, 18 kag agod maluwas siya sa kamatayon. 19 Kon kaisa ginadisiplina sang Dios ang tawo paagi sa balatian nga nagapaantos sa iya pareho sa sige-sige nga palanakit sang tul-an, 20 nga nagapadula sang iya gana sa pagkaon bisan sa pinakamanamit nga pagkaon. 21 Naganiwang siya, kag nagaguluwa na ang iya mga tul-an. 22 Dali na lang siya mapatay kag magkadto sa lugar sang mga patay.

23 “Pero kon may isa lang sa linibo nga mga anghel nga magpatunga sa iya kag sa Dios, kag magpadumdom sa iya kon ano ang husto nga dapat niya himuon,[b] 24 kaluoyan siya sang Dios.[c] Magasiling ang Dios, ‘Luwasa siya sa kamatayon. Nakakita ako sang inugtubos sa iya.’ 25 Dayon magabalik ang maayo niya nga lawas. Magabakod siya liwat pareho sang pamatan-on pa siya. 26 Kon magpangamuyo siya sa Dios sabton niya siya. Batunon siya sang Dios sing malipayon, kag ibalik sang Dios sa iya ang iya matarong nga pagkabuhi. 27 Dayon magasugid siya sa mga tawo, ‘Nakasala ako, kag naghimo sang indi husto, pero wala ko mabaton ang silot nga bagay kuntani sa akon. 28 Ginluwas niya ako sa kamatayon, kag padayon ako nga magkabuhi.’

29 “Huo, permi ini ginahimo sang Dios sa tawo. 30 Ginaluwas niya ang tawo sa kamatayon agod mabuhi siya. 31 Job, pamatii ako sing maayo. Maghipos ka lang, kag pabay-i ako sa paghambal. 32 Kon may inughambal ka gid man, maghambal ka, kay gusto ko mahibaluan kon matuod nga wala ka sing sala. 33 Pero kon wala ka sing inughambal, maghipos ka kag magpamati sa akon kaalam.”

Footnotes

  1. 33:14 permi: ukon, sa nagkalain-lain nga paagi.
  2. 33:23 magpadumdom… himuon: ukon, magsugid nga matarong siya.
  3. 33:24 Dios: ukon, anghel.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors