Add parallel Print Page Options

31 “Nagpromisa ako sa akon kaugalingon nga indi gid magtulok nga may kailigbon sa mga dalaga. Kay ano nga balos ang ihatag sang Makagagahom nga Dios sa langit sa ginahimo sang tawo? Indi bala kalaglagan kag kalalat-an para sa mga nagahimo sang kalautan? Nahibaluan sang Dios ang tanan ko nga ginahimo. Kon nagabinutig ako kag nagapangdaya, kabay pa nga hukman ako sang Dios. Kay siya ang nakahibalo kon nakasala ako. Kon wala ako magsunod sa husto nga dalan kag ginsunod ko ang kailigbon sang akon mga mata, kag gindagtaan ko ang akon kaugalingon, kabay pa nga magkalapierdi ang akon mga tanom ukon kaunon ini sang iban. Kon naganyat ako sang babayi ukon nagapangaluyag ako sa asawa sang akon kaingod, 10 kabay pa nga kuhaon ukon huliran sang iban nga lalaki ang akon asawa. 11 Kay ang pagpanginbabayi makahuluya nga sala, kag dapat gid nga silutan ang nagahimo sina. 12 Pareho ini sa makahalalit nga kalayo nga makalaglag sang tanan ko nga pagkabutang.

13 “Kon ginbaliwala ko ang kinamatarong sang akon mga suluguon sang magreklamo sila sa akon, 14 ano ang himuon ko kon hukman ako sang Dios? Ano ang isabat ko kon usisaon niya ako? 15 Indi bala nga ang Dios nga naghimo sa akon amo man ang naghimo sa akon mga suluguon?

16 “Kon wala ako nagbulig sa mga imol kag sa mga balo nga babayi nga nalisdan, 17 kag kon gindalukan ko sang pagkaon ang mga ilo, kabay pa nga silutan ako sang Dios. 18 Pero halin pa sang bataon ako ginaatipan ko na ang mga ilo; sa bug-os ko nga kabuhi wala ako nagpabaya sa mga balo nga babayi. 19 Kon may makita ako nga tawo nga nagaantos sa katugnaw tungod nga kulang siya sang bayo, 20 ginahatagan ko siya sang bayo nga pangtugnaw nga hinimo halin sa bulbol sang akon mga karnero. Dayon nagapasalamat siya sa akon sing tinagipusuon. 21 Kon ginsakit ko sang akon kamot ang ilo, tungod kay nahibaluan ko nga may impluwensya ako sa korte, 22 kabay pa nga mautod ang akon butkon. 23 Indi ko mahimo ina nga mga butang kay nahadlok ako sa silot kag sa gahom[a] sang Dios.

24 “Wala ako nagsalig sa akon manggad ukon naghunahuna nga makahatag ini sa akon sang seguridad. 25 Wala ako nagpabugal sa akon madamo nga manggad kag sa tanan nga pagkabutang nga naangkon ko. 26 Wala ako nagsimba sa adlaw nga nagasilak sing masanag, ukon sa bulan nga nagalakat sing matahom. 27 Wala man naganyat sing sekreto ang akon tagipusuon sa pagsimba sini. 28 Kon matuod nga ginhimo ko ini nga mga sala dapat ako silutan, kay nagluib ako sa Dios nga ara sa langit.

29 “Wala ako nagkalipay sang nalaglag ang akon mga kaaway ukon sang nag-abot sa ila ang kalisod. 30 Wala ako nagpakasala paagi sa pagpakamalaot sa ila. 31 Nahibaluan sang akon panimalay nga ginpakaon ko sing maayo ang mga nagbisita sa akon. 32 Wala ko ginpabay-an nga magtulog ang mga dumuluong bisan diin kay permi bukas ang akon puwertahan para sa ila. 33 Wala ko gintago ang akon mga sala pareho sang ginahimo sang iban. 34 Wala ako naghipos-hipos lang ukon nagpakuribong tungod sa kahadlok kon ano ang isiling sang mga tawo.

35 “Kon may magpamati lang kuntani sa akon! Karon, handa ako sa pagpirma sa pagpamatuod nga wala ako sing sala. Kon may iakusar ang Makagagahom nga Dios sa akon, ginapangabay ko siya nga ihambal niya sa akon, kon indi gani isulat niya. 36 Kay ikabit ko ini sa akon abaga ukon ibutang sa akon ulo nga daw sa korona sa pagpakita nga handa ako sa pag-atubang sini. 37 Sugiran ko ang Dios sang tanan ko nga ginahimo. Magaatubang ako sa iya pareho sa pangulo nga wala nahuya.

38 “Kon ginaabusuhan ko ang akon duta ukon ginkawat ko ini sa iban,[b] 39 ukon ginpalain ko ang buot sang mga nagaobra sa akon duta tungod nga ginkuha ko ang mga patubas nga wala sila pagbayari, 40 kabay pa nga magtubo sa akon duta ang tunukon nga mga kahoy-kahoy kag ang mga hilamon sa baylo sang trigo kag barley.”

Diri natapos ang hambal ni Job.

Footnotes

  1. 31:23 gahom: ukon, pagkahalangdon.
  2. 31:38 sa literal, Kon nagareklamo ang akon duta kontra sa akon kag ang gin-arado nga duta basa sang luha.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors