Add parallel Print Page Options

Naghambal si Job

16 Dayon nagsabat si Job, “Nabatian ko na ina sang una pa. Imbes nga lipayon ninyo ako, ginapasubo pa gani ninyo ako tapat. Indi na bala kamo mag-untat sa paghambal sing wala sing pulos? Ano gid bala ang nagatublag sa inyo nga sagi kamo ka bais sa akon? Kon kamo sa akon lugar, makahambal man ako pareho sa inyo ginahambal sa akon. Waswasan ko man kamo hambal kag magalungo-lungo sang akon ulo sa inyo. Pero indi ko ina paghimuon. Sa baylo, mahambal ako sang mga pulong nga makapabaskog kag makalipay sa inyo. Pero sa karon, ang akon kasakit nagapadayon bisan ano pa ang akon ihambal. Kag kon maghipos man ako indi gihapon ini madula.

O Dios, ginpakapuyan mo ako. Ginlaglag mo ang bug-os ko nga panimalay. Ginpakurinot[a] mo ako; puwerte na sa akon kaniwang, kag suno sa iban ini nagapamatuod nga nakasala ako. Sa imo kaakig, O Dios, ginsalakay mo ako. Daw pareho ka sa mabangis nga sapat nga naggus-ab sang akon unod. Ginpabagrutan mo ako sang imo ngipon kag gintulok sang masakit nga daw sa kaaway mo ako.

10 “Ginyaguta kag ginkadlawan ako sang mga tawo. Gintampa nila ako sa guya sa pagtamay sa akon. Nag-isa sila kontra sa akon. 11 Gintugyan ako sang Dios sa kamot sang malaot kag makasasala nga mga tawo. 12 Maayo ang akon kahimtangan sadto, pero ginlaglag niya ako. Daw sa ginkuga niya ako kag gindugmok. Ginhimo niya ako nga iya iliguon. 13 Ginlibutan ako sang iya mga manugpana, kag ginpana nga wala sing luoy-luoy. Natuhog ang akon batobato, kag nag-awas ang akon apdo sa duta. 14 Wala untat ang pagpilas niya sa akon; daw isa siya ka soldado nga nagasalakay sa akon. 15 Nagasuksok ako sang sako kag nagapungko sa duta sa pagpangasubo. 16 Nagapalamula ang akon guya sa sobra nga hibi kag nagapalamarok ang akon mata. 17 Wala gid ako sang may nahimo nga sala, kag sinsero gid ako sa akon pagpangamuyo.

18 “Pareho ako sa tawo nga ginpatay nga nagapangabay sa duta nga indi pagtabunan ang iya dugo sa wala pa niya maangkon ang hustisya. 19 Bisan karon ang akon saksi[b] ara sa langit. Siya ang magasiling nga wala ako sing sala. 20 Ang akon mga abyan nagatamay sa akon, pero nagahibi ako sa Dios sa pagpangayo sang bulig. 21 Ang akon saksi amo ang magapakitluoy sa Dios para sa akon pareho sa isa ka tawo nga nagapakitluoy para sa iya abyan. 22 Kay sa indi madugay magataliwan na ako kag indi na magbalik.”

Footnotes

  1. 16:8 Ginpakurinot: ukon, Gindakop.
  2. 16:19 saksi: Posible isa ka langitnon nga tinuga.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors