Add parallel Print Page Options

Ang Pagmasakit ni Hezekia(A)

38 Sadto nga tion, nagmasakit si Hezekia kag daw mapatay na siya. Nagkadto sa iya si Propeta Isaias nga anak ni Amoz kag nagsiling, “Nagasiling ang Ginoo nga himuon mo na ang nagakadapat mo nga himuon kay indi ka na mag-ayo kundi mapatay ka.”

Pagkabati sini ni Hezekia, nag-atubang siya sa dingding kag nagpangamuyo sa Ginoo. Siling niya, “Ginoo, dumduma kon paano ako nagkabuhi nga matutom sa imo kag nag-alagad sing tinagipusuon, kag kon paano ako naghimo sing maayo sa imo panulok.” Kag naghilibion siya sing tudo.

Nagsiling ang Ginoo kay Isaias nga magbalik siya kay Hezekia kag ihambal ini: “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang imo katigulangan nga si David: Nabatian ko ang imo pangamuyo kag nakita ko ang imo mga luha. Dugangan ko pa sang 15 ka tuig ang imo kabuhi. Luwason ko ikaw kag ang ini nga siyudad sa kamot sang hari sang Asiria. Protektaran ko ini nga siyudad. Amo ini ang tanda nga akon ihatag sa pagpamatuod nga tumanon ko ining akon promisa: Pabalikon ko sing napulo ka gutlo ang landong sang adlaw sa orasan nga ginpahimo ni Ahaz.” Kag natuman ini.

Amo ini ang ginsulat ni Haring Hezekia sang Juda sang nag-ayo na siya sa iya sakit: 10 Abi ko nga mapatay na ako nga bataon pa, kag magpabilin sa lugar sang mga patay. 11 Abi ko indi ko na makita ang Ginoo diri sa kalibutan sang mga buhi, ukon indi ko na makita ang mga tawo sa sini nga kalibutan. 12 Diutayan lang madula ang akon kabuhi pareho sa tolda sang manugbantay sang karnero nga ginpalid. Abi ko mautod na ang akon kabuhi pareho sa tela nga gin-utod sa teral.[a] Halin sa aga hasta sa gab-i naghulat ako nga tapuson mo na ang akon kabuhi. 13 Naghulat ako nga mapainubuson hasta sa kaagahon, nga nagahunahuna nga mapatay ako nga daw sa ginadugmok sang leon ang akon mga tul-an. Halin sa aga hasta sa gab-i naghulat ako nga tapuson mo na ang akon kabuhi. 14 Nagpangayo ako sang bulig nga ang akon tingog daw sa huni sang salimbabatang ukon dugwak. Nag-ugayong ako nga daw sa huni sang pating. Ginkapoy ang akon mga mata sa pagtangla sa langit. Ginoo, buligi ako sa sini nga kalisod.

15 Pero ano pa ang masiling ko? Kay ginsabat na niya ako kag siya mismo ang nag-ayo sa akon. Magakabuhi ako sing mapainubuson tungod sa mapait nakon nga inagihan.

16 Paagi sini, Ginoo, nagabaskog ang kabuhi sang tawo, kag ako mismo nagbaskog. Gin-ayo mo ako kag gintugutan nga mabuhi. 17 Matuod nga ang akon gin-antos para sa akon kaayuhan. Tungod sa imo gugma, ginluwas mo ako sa kalaglagan kag ginpatawad mo ang akon mga sala. 18 Kay paano pa ako makadayaw sa imo kon patay na ako? Ang mga patay indi na makadayaw sa imo ukon makalaom sang imo pagkamatutom. 19 Ang mga buhi amo lang ang makadayaw sa imo pareho sang akon ginahimo subong. Ang tagsa ka henerasyon magasugid sa masunod nga henerasyon sang imo katutom. 20 Ginoo, ikaw ang akon manluluwas, gani sa bug-os namon nga kabuhi, magakanta kami sa imo templo nga nagatukar sang mga instrumento.

21 Sang wala pa mag-ayo si Hezekia, ginsilingan siya ni Isaias nga pahampulan niya sa iya mga suluguon ang iya hubag sang gindunot nga higos[b] agod nga mag-ayo siya. 22 Nagpamangkot si Hezekia, “Ano bala ang tanda nga magapamatuod nga magaayo ako kag makakadto sa templo sang Ginoo?”

Footnotes

  1. 38:12 teral: ukon, hablanan (sa English, loom). Ginagamit ini sa paghimo sang tela.
  2. 38:21 higos: ang bunga sang kahoy nga higera (ukon, fig tree).
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors