Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Parte sa Babilonia

21 Ini nga mensahi parte sa Babilonia:[a]

Magasalakay ang mga kaaway nga daw sa buhawi nga nagaagi sa Negev. Magahalin ini sa kamingawan, sa makahaladlok nga duta. Nakita ko ang isa ka terible nga palanan-awon parte sa pagtraidor kag pagpanglaglag.

Kamo nga mga taga-Elam kag taga-Media, libuti ninyo ang Babilonia kag salakaya. Pauntaton sang Dios ang pagpaantos niya sa iban nga mga nasyon.

Ining nakita kag nabatian ko sa palanan-awon, nakapahadlok gid sa akon kag nakapasakit sang akon lawas, pareho sang pagpasakit sang babayi nga manugbata. Nagakubakuba ang akon dughan, kag nagakurog ako sa kahadlok. Indi ako makapahuway sa kagab-ihon, kay ginakulbaan gihapon ako.

Nagapreparar sang punsyon ang mga opisyal. Nagabutang sila sang mga hapin agod makapungko sila. Nagakaon sila kag nagainom, kag sa hinali may nagsinggit sa ila, “Dali, magpreparar kamo sa inaway!”

Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Magbutang ka sang guwardya sa siyudad, kag pasugira siya sang iya makita. Dapat magbantay gid siya sing maayo kag kon makakita siya sang mga karwahe nga ginaguyod sang duha ka kabayo, kag sang mga soldado nga nagasakay sa mga asno kag mga kamelyo, magpahibalo siya dayon.”

Nagsinggit ang guwardya, “Sir, adlaw-gab-i ang akon pagbantay sa tore. Kag karon, tan-awa! May nagaabot nga mga karwahe kag mga manugkabayo nga paris-paris.” Dayon nagsiling pa ang guwardya, “Nalaglag na ang Babilonia! Ang tanan nga imahen sang iya mga dios-dios ara sa duta kag puro wasak.”

10 Dayon nagsiling ako, “Mga kasimanwa ko nga mga Israelinhon, nga pareho sa trigo nga ginlinas,[b] ginasugid ko sa inyo ang mga butang nga akon nabatian sa Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel.”

Ang Mensahi Parte sa Edom

11 Ini nga mensahi parte sa Edom:[c]

May tawo nga halin sa Edom[d] nga nagasagi pamangkot sa akon, “Guwardya, san-o pa bala mag-aga?” 12 Nagsabat ako, “Sa indi madugay magaaga na, pero magagab-i naman dayon. Kon gusto mo magpamangkot liwat, magbalik ka kag magpamangkot.”

Ang Mensahi Parte sa Arabia

13 Ini nga mensahi parte sa Arabia:

Kamo nga katawhan sang Dedan, nga ang inyo mga grupo sang mga negosyante nga nagapanglakaton nagakampo sa kamingawan sang Arabia, 14 maghatag kamo sang tubig sa mga ginauhaw. Kamo nga nagaestar sa Tema, maghatag kamo sang pagkaon sa mga tawo nga nagpalalagyo sa ila lugar. 15 Nagpalalagyo sila sa puwerte nga inaway; ginalagas sila sang ila mga kaaway sang espada kag pana.

16 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Sa sulod gid sang isa ka tuig, ang pagkagamhanan sang Kedar madula. 17 Diutay lang ang mabilin sa iya maisog nga mga manugpana. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo nga Dios sang Israel, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 21:1 Babilonia: sa literal, kamingawan malapit sa baybay.
  2. 21:10 pareho sa trigo nga ginlinas: buot silingon, nag-antos sing puwerte gid.
  3. 21:11 Edom: sa Hebreo, Duma.
  4. 21:11 Edom: sa Hebreo, Seir. Ini isa ka ngalan sang Edom.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors