Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Parte sa Egipto

19 Ini nga mensahi parte sa Egipto:

Pamati! Nagasakay ang Ginoo sa panganod kag madasig nga nagapakadto sa Egipto. Sa iya pag-abot, nagakurog sa kahadlok ang mga dios-dios sang Egipto, kag ginakulbaan ang mga Egiptohanon.

Nagsiling ang Ginoo, “Paawayon ko ang mga Egiptohanon: utod kontra sa utod, kaingod kontra sa kaingod, banwa kontra sa banwa, kag ginharian kontra sa ginharian. Madulaan sang kaisog ang mga Egiptohanon, kag pasalahon ko sila sa ila mga plano. Magadangop sila sa mga dios-dios, sa mga kalag sang mga patay, sa mga babaylan kag sa mga espiritista. Ipasakop ko sila sa gahom sang isa ka mapintas nga hari.” Amo ini ang ginsiling sang Ginoo, ang Makagagahom nga Ginoo.

Magahubas ang Suba sang Nilo hasta nga magmala ini. Ang mga ginailigan sang suba magalang-og kag magamala. Magakalalaya ang mga matag-as nga mga hilamon, pati ang mga tanom sa higad sang Suba sang Nilo. Magabagtik ang tanan nga uma malapit sa Suba sang Nilo, kag magakalamatay ang mga tanom sini. Magahibi, magapanalambiton, kag magapalangluya ang mga manugpangisda sa Suba sang Nilo, kag magapangasubo ang mga manughimo sang tela nga linen. 10 Masubuan gid ang mga manughabol[a] kag ang iban pa nga mga trabahador.

11 Mga buang-buang ang mga opisyal sang Zoan! Ginakilala sila nga mga pinakamaalam sa mga manuglaygay sang hari sang Egipto, pero ang ila mga ginalaygay wala sing pulos. Paano sila makasiling sa hari sang Egipto,[b] “Mga kaliwat kami sang mga maalamon nga mga tawo kag sang mga hari sang una nga panahon.”

12 Hari sang Egipto, diin na karon ang imo maalamon nga mga tawo? Kon maalamon gid man sila, pasugira sila kon ano ang plano sang Ginoo nga Makagagahom sa Egipto. 13 Mga buang-buang gid man ang mga opisyal sang Zoan, kag ang mga opisyal sang Memfis[c] mga ilintuon. Sila nga mga pangulo amo kuntani ang magatuytoy sa katawhan sang Egipto, pero sila pa ang nagapatalang. 14 Daw sa ginapalingin sang Ginoo ang ulo sang mga taga-Egipto. Nagatalang-talang sila sa tanan nila nga ginahimo. Pareho sila sa hubog nga nagaduling-duling kag nagasuluka. 15 Wala sing bisan sin-o sa Egipto nga makabulig sang iya nasyon, manggaranon man ukon imol, dungganon man ukon kubos.

16 Sa sina nga tion, ang mga Egiptohanon mangin maluya pareho sa babayi. Magakurog sila sa kahadlok sa silot sang Ginoo nga Makagagahom sa ila. 17 Mahadlok sila sa Juda, bisan mamitlang lang ang ngalan sini. Matabo ini sa ila tungod sang plano sang Ginoo nga Makagagahom kontra sa ila.

18 Sa sina man nga tion, lima ka banwa sang Egipto magasunod sa Ginoo nga Makagagahom, kag magahambal sila sa lingguahe nga Hebreo.[d] Ang isa sa sini nga mga banwa pagatawgon, Banwa sang Adlaw.[e]

19 Sa sina nga tion, patindugon ang isa ka halaran para sa Ginoo sa tunga sang duta sang Egipto, kag patindugon man ang isa ka handumanan nga bato sa dulunan sini. 20 Mangin tanda ini kag pamatuod sang presensya sang Ginoo nga Makagagahom sa duta sang Egipto. Kon magpangayo sang bulig ang mga Egiptohanon sa Ginoo tungod nga ginapaantos sila sang mga nagapamigos sa ila, padal-an niya sila sang magaluwas kag magadepensa sa ila. 21 Ipakilala sang Ginoo ang iya kaugalingon sa ila, kag sa sina nga tion kilalahon nila ang Ginoo. Simbahon nila siya paagi sa nagkalain-lain nga mga halad. Magapromisa sila sa Ginoo, kag tumanon nila ang ila mga promisa. 22 Silutan sang Ginoo ang mga Egiptohanon sang kalalat-an, pero ayuhon niya sila. Magadangop sila sa iya, kag pamatian niya ang ila mga pangamuyo kag ayuhon niya sila.

23 Sa sina nga tion, may ara sang malapad nga dalan halin sa Egipto pakadto sa Asiria. Ang mga Egiptohanon kag mga Asirianhon magapakadto-pakari sa Egipto kag sa Asiria, kag magasimba sila sing tingob. 24 Sa sina nga tion, magaisa ang Israel sa Egipto kag sa Asiria, kag ining tatlo ka nasyon mangin pagpakamaayo sa kalibutan. 25 Bendisyunan sila sang Ginoo nga Makagagahom nga nagasiling, “Ginapakamaayo ko ang Egipto nga akon katawhan, ang Asiria nga akon gintuga, kag ang Israel nga akon ginapanag-iyahan.”

Footnotes

  1. 19:10 manughabol: sa English, weaver.
  2. 19:11 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  3. 19:13 Memfis: sa Hebreo, Nof.
  4. 19:18 sa lingguahe nga Hebreo: sa Hebreo, sa lingguahe sang Canaan.
  5. 19:18 Banwa sang Adlaw: Amo ini sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo. Sa iban nga mga kopya sang Hebreo kag sa Latin Vulgate, Banwa sang Kalaglagan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors