Add parallel Print Page Options

Pagasilutan sang Dios ang Kalibutan

24 Pamati! Laglagon sang Ginoo ang kalibutan[a] hasta nga indi na ini mapuslan, kag laptahon niya ang mga pumuluyo sini. Isa lang ang dangatan sang tanan—pari ukon pumuluyo, agalon ukon suluguon, manugbaligya ukon manugbakal, manugpautang ukon manug-utang. Malaglag gid sing bug-os ang kalibutan kag magakalaubos ang mga butang diri. Matabo gid ini, kay ang Ginoo mismo ang nagsiling sini. Magamala kag magatig-a ang duta. Magaluya ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan, pati ang dungganon nga mga tawo. Ginhigkuan ang kalibutan sang mga pumuluyo sini, tungod nga wala nila gintuman ang mga kasuguan kag mga pagsulundan sang Dios. Ginlapas nila ang wala sing katapusan nga kasugtanan sang Dios sa ila. Gani pakamalauton sang Dios ang kalibutan, kag magapanabat ang mga pumuluyo sini tungod sa ila mga sala. Sunugon sila, kag diutay lang ang mabilin sa ila. Magakalaya ang mga ubas, kag maubos ang duga sang ubas. Magapangasubo ang mga nagakalipay, kag indi na mabatian ang masadya nga tinukar sang mga tamborin kag mga arpa, kag ang paghinugyaw sang mga tawo nga nagaselebrar. Wala na sing kinanta sa ila pag-ininom, kag ang ilimnon mangin mapait. 10 Mawasak ang siyudad kag indi na mapuslan. Siraduhon ang puwertahan sang kada balay agod wala sing may makasulod. 11 Magasininggit ang mga tawo sa karsada, nga nagapangayo sang bino. Ang ila kalipay bayluhan sang kasubo. Wala na sing kinalipay sa kalibutan. 12 Ang siyudad magapabilin nga guba, nga wasak ang mga puwertahan sini. 13 Diutay na lang nga tawo ang mabilin sa tanan nga nasyon sa kalibutan, pareho sa olibo ukon ubas matapos nga gindugos. 14 Ang mga tawo nga magkalabilin magahinugyaw sa kalipay. Ang ara sa nakatundan magabantala sang pagkagamhanan sang Ginoo. 15 Gani ang mga tawo sa sidlangan kag sa mga lugar nga malapit sa dagat[b] dapat magdayaw sa Ginoo, ang Dios sang Israel. 16 Mabatian bisan sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan nga nagakanta sang, “Dayawon ang Matarong nga Dios!”

Pero kaluluoy ako! Nagapalangluya na ako! Kay padayon gihapon ang pagluib sang mga traidor nga tawo. 17 Kamo nga mga katawhan sang kalibutan, nagahulat sa inyo ang kahadlok, buho, kag siod. 18 Ang magapalagyo sa kahadlok mahulog sa buho, kag ang magguwa sa buho masiod.

Magaulan sing mabaskog, kag magatay-og ang pundasyon sang kalibutan. 19 Magalitik ang duta, kag mapihak ini. 20 Daw sa magaduling-duling ini pareho sa hubog. Magauyog-uyog ini pareho sa payag nga ginahuyop sang hangin. Mabug-atan ini tungod sa sala, kag malaglag kag indi na makabangon liwat.

21 Sa sina nga tion, silutan sang Ginoo ang gamhanan nga mga tinuga sa langit,[c] kag ang mga hari sa kalibutan. 22 Tipunon sila tanan sa buho pareho sa mga priso. Prisohon sila, kag sa ulihi silutan. 23 Magadulom ang adlaw kag bulan kay magahari ang Ginoo nga Makagagahom sa Bukid sang Zion, sa Jerusalem. Kag didto mapahayag ang iya gahom sa atubangan sang mga manugdumala sang iya katawhan.

Footnotes

  1. 24:1 ang kalibutan: ukon, ang duta sang Canaan kag ang mga lugar sa palibot sini.
  2. 24:15 mga lugar nga malapit sa dagat: ukon, mga isla; ukon, malayo nga mga lugar.
  3. 24:21 gamhanan nga mga tinuga sa langit: ukon, mga soldado sa mataas nga mga lugar.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors