Add parallel Print Page Options

Kẻ ác hãy ăn năn

59 Quyền năng CHÚA đủ giải cứu ngươi. Ngài có thể nghe ngươi khi ngươi kêu cầu. Nhưng chính điều ác ngươi phân cách ngươi khỏi Thượng Đế mình. Tội lỗi ngươi khiến Ngài quay mặt khỏi ngươi, để không nghe ngươi nữa. Tay ngươi đã giết kẻ khác, ngón tay ngươi đã làm bậy. Môi miệng ngươi nói dối, và lưỡi ngươi nói điều ác. Người nầy thưa kiện người khác một cách bất công, không ai nói thật khi trình bày phần mình. Ai nấy đặt điều tố cáo nhau bằng lời giả dối. Chúng gây chuyện và tạo ra thêm điều ác. Chúng ấp điều ác như ấp trứng rắn độc. Ai ăn nhằm một trong các trứng đó sẽ chết, còn nếu ai đập trứng đó thì một con rắn độc sẽ chui ra.

Chúng nói dối như thể dệt mạng nhện. Mạng nhện chúng nó dệt không thể dùng may áo quần; không thể dùng mạng đó để che thân được.

Những việc chúng làm là ác, chúng dùng tay mình để hại người khác. Chúng hăng hái chạy làm điều ác, và sẵn sàng giết hại người vô tội. Chúng chỉ tơ tưởng điều ác. Nơi nào chúng đặt chân đến cũng gây hư hại và hủy phá.

Chúng không biết sống hòa bình là gì, trong đời chúng không biết làm điều phải. Chúng bất lương. Những ai sống như chúng sẽ không bao giờ có hòa bình.

Tội lỗi của Ít-ra-en mang đến khốn đốn

Lẽ phải cách xa chúng; sự công chính đã biến mất.
    Chúng ta chờ đợi ánh sáng nhưng chỉ thấy bóng tối.
Chúng ta mong ánh sáng chói lọi nhưng chỉ thấy mù mịt.
10 Chúng ta như người mù lần mò theo vách tường,
    dò dẫm như không có mắt.
Giữa ánh nắng ban ngày
    mà chúng ta vấp ngã như thể ban đêm,
    như người chết giữa những kẻ mạnh khoẻ,
11 Chúng ta gầm gừ như gấu,
    gù gù than vãn như bồ câu.
Chúng ta tìm công lý nhưng chẳng thấy đâu,
    mong được cứu nhưng sự cứu rỗi lánh xa.
12 Chúng ta đã phạm nhiều lỗi lầm đối với Thượng Đế;
    tội lỗi chúng ta chứng tỏ chúng ta sai quấy.
Chúng ta biết mình đã nghịch lại Thượng Đế;
    chúng ta biết những việc ác mình làm:
13 tức phạm tội và gạt bỏ CHÚA,
    quay khỏi Thượng Đế mình,
âm mưu hại người khác và bất vâng phục Thượng Đế,
    âm mưu và nói dối.
14 Cho nên chúng ta đã xua đuổi công lý,
    không cho lẽ phải đến gần.
Nơi phố chợ không thấy nói đến sự thật;
    điều thanh liêm không được phép đặt chân vào thành.
15 Không ai thấy chân lý đâu cả,
    và ai không chịu làm điều ác thì bị tấn công.

CHÚA nhìn và không thấy công lý đâu,
    nên Ngài rất bất bình.
16 Ngài không tìm được ai để giúp dân chúng,
    và hết sức sửng sốt vì không thấy ai giúp đỡ.
Nên Ngài dùng quyền năng mình để giải cứu dân chúng;
    sự công chính của Ngài ban thêm sức cho Ngài.
17 Ngài dùng sự công chính bảo vệ mình như áo giáp.
    Ngài đội mũ sắt cứu rỗi trên đầu.
Mặc áo quần của sự trừng phạt
    và quấn mình trong chiếc áo của tình yêu sâu đậm [a] của Ngài.
18 CHÚA sẽ báo trả kẻ thù Ngài về những điều chúng làm.
    Tỏ cơn thịnh nộ Ngài đối với những kẻ chống nghịch;
    trừng phạt những dân cư ở xa cho đáng tội chúng.
19 Rồi dân từ phương Tây sẽ kinh hãi CHÚA,
    và dân phương Đông sẽ tôn trọng vinh hiển Ngài.
CHÚA sẽ đến mau chóng như sông chảy cuồn cuộn,
    được đưa đẩy bằng hơi thở [b] của CHÚA.
20 “Rồi một Đấng Cứu Rỗi [c] sẽ đến Xi-ôn [d]
    để cứu dân Gia-cốp là những kẻ đã quay khỏi tội lỗi,”
    CHÚA phán vậy.

21 CHÚA phán, “Đây là giao ước của ta đối với dân nầy: Thần linh và lời phán của ta ban cho các ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, con cái và dòng dõi ngươi.”

Footnotes

  1. I-sai-a 59:17 tình yêu sâu đậm Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì từ ngữ nầy mô tả những tình cảm mãnh liệt trong con người như yêu, ghét, giận, sốt sắng, hay ganh tị.
  2. I-sai-a 59:19 hơi thở Hay “thần linh” hoặc “gió.”
  3. I-sai-a 59:20 Đấng Cứu Rỗi Người giải thoát người khác ra khỏi cảnh nợ nần, khó khăn.
  4. I-sai-a 59:20 Xi-ôn Vùng Đông Nam của ngọn núi nơi thành Giê-ru-sa-lem được xây lên. Từ ngữ nầy đôi khi ám chỉ Giê-ru-sa-lem, nơi dân CHÚA ở hoặc ám chỉ đền thờ.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors