Add parallel Print Page Options

Chỉ một mình Thượng Đế mới ban thức ăn thật cho con người

55 CHÚA phán, “Hỡi những ai khát hãy đến mà uống.
    Những kẻ không tiền, hãy đến mua thức ăn.
Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền,
    không phải trả gì.
Sao các ngươi trả tiền mua món không phải thức ăn?
    Sao các ngươi làm lụng
    để lấy vật không thỏa mãn mình?
Hãy nghe ta cho kỹ rồi ngươi sẽ ăn vật tốt lành;
    linh hồn ngươi sẽ vui hưởng cao lương mỹ vị.
Hãy đến nghe ta;
    hãy nghe ta để được sống.
Ta sẽ lập một giao ước với các ngươi,
    một giao ước bền vững đời đời.
Ta sẽ ban tình yêu bền chặt của ta cho Đa-vít.
Ta sẽ khiến Đa-vít làm chứng nhân
    về quyền năng ta cho các dân tộc,
    lập người làm lãnh đạo và chỉ huy nhiều dân.

Ngươi sẽ gọi những dân ngươi chưa hề biết.
    Các dân chưa biết ngươi
    sẽ chạy đến cùng ngươi
    vì ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,
    vì Đấng Thánh của Ít-ra-en là Đấng tôn trọng ngươi.”
Cho nên hãy tìm kiếm CHÚA trước khi quá trễ;
    hãy kêu xin Ngài trong khi Ngài ở gần.
Kẻ ác hãy thôi làm ác,
    hãy trừ bỏ những tư tưởng xấu.
Hãy trở về cùng CHÚA để Ngài tỏ lòng từ bi đối với họ.
    Hãy đến cùng Thượng Đế chúng ta,
vì Ngài giàu lòng tha thứ.

Loài người không thể hiểu được Thượng Đế

CHÚA phán, “Tư tưởng ta không như tư tưởng các ngươi.
    Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.
Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu,
    thì đường lối ta cũng cao hơn đường lối các ngươi
    và tư tưởng ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu.

10 Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống
    không trở lại cho đến khi đã thấm nhuần đất.
Khiến cho cây cỏ đâm chồi nẩy lộc,
    tạo ra hạt giống cho nông gia
    và bánh cho dân chúng.
11 Lời ta phán cũng vậy.
    Chúng sẽ không trở về với ta mà vô dụng,
mà sẽ hoàn thành việc ta muốn,
    và thực hiện điều ta sai khiến chúng.
12 Cho nên các ngươi sẽ ra đi vui mừng
    và được dẫn đi trong hoà bình.
    Núi đồi sẽ ca hát trước mặt các ngươi,
Cây cối trong đồng sẽ vỗ tay.
13 Cây tùng sẽ mọc lên thay cho gai gốc.
    Cây sim sẽ mọc thế chỗ cỏ dại.
Chúng sẽ làm dấu hiệu về lời hứa CHÚA,
    một dấu hiệu đời đời về lòng nhân từ
    và quyền năng của Ngài, không bao giờ bị tiêu diệt.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors