Add parallel Print Page Options

Ang Pagtimalos ni Samson sa mga Filistinhon

15 Isa sadto ka tion sang tig-alani, nagbisita si Samson sa iya asawa nga may dala nga bataon pa nga kanding. Nagsiling si Samson sa iya ugangan nga lalaki, “Gusto ko nga magsulod sa kuwarto sang akon asawa.” Pero indi magsugot ang iya ugangan. Nagsiling ang iya ugangan, “Abi ko ginkainitan mo na gid siya, gani ginhatag ko siya sa imo amigo[a]. Karon kon gusto mo, ara ang iya manghod nga mas guwapa pa sang sa iya. Siya na lang ang pangasaw-a.”

Nagsiling si Samson, “Sa ginhimo ninyo nga ini, indi ninyo ako mabasol kon ano ang himuon ko sa inyo nga mga Filistinhon.” Dayon naglakat si Samson kag nagdakop sang 300 ka maila nga mga ido.[b] Gintabid niya ang mga ikog sini sing tagduha-duha kag ginbutangan sang mitsa. Dayon ginsindihan niya ang mga mitsa kag ginbuy-an ang maila nga mga ido sa mga trigo sang mga Filistinhon. Nasunog ang tanan nga trigo, indi lang ang nabugkos na kundi pati man ang wala pa nabugkos. Nasunog man ang mga talamnan sang ubas kag olibo.

Nagpamangkot ang mga Filistinhon kon sin-o ang naghimo sadto, kag nahibaluan nila nga si Samson. Kag nahibaluan man nila nga ginhimo ato ni Samson tungod kay ginpaasawa sang iya ugangan nga taga-Timnah ang iya asawa sa isa niya ka amigo[c]. Gani ginpangita nila ang babayi kag ang iya amay kag ginsunog.

Nagsiling si Samson sa mga Filistinhon, “Tungod sa sining ginhimo ninyo, indi ako mag-untat hasta nga makabalos ako sa inyo.” Gani ginsalakay ni Samson sing puwerte gid ang mga Filistinhon kag madamo ang iya napatay. Pagkatapos nagpalagyo siya kag nagpanago sa kuweba, sa may banglid sang Etam.

Karon, nagkampo ang mga Filistinhon sa Juda, kag ginsalakay nila ang banwa sang Lehi. 10 Gani nagpamangkot sa ila ang mga taga-Juda, “Ngaa nga ginasalakay ninyo kami?” Nagsabat sila, “Agod dakpon namon si Samson kag balusan sa iya ginhimo sa amon.” 11 Gani ang 3,000 ka lalaki sang Juda nagkadto sa kuweba, sa may banglid sang Etam, kag ginsilingan si Samson, “Wala ka bala kahibalo nga sakop kita sang mga Filistinhon? Karon pati kami naumid sa imo ginhimo.” Nagsabat si Samson, “Ginbalusan ko lang sila sa ginhimo nila sa akon.” 12 Nagsiling sila, “Nagkadto kami diri sa pagdakop sa imo, agod itugyan ka sa mga Filistinhon.” Nagsabat si Samson, “Sugot ako, basta magsumpa kamo sa akon nga indi ninyo ako pagpatyon.” 13 Nagsiling sila, “Huo, indi ka namon pagpatyon. Gapuson ka lang namon kag itugyan sa ila.” Gani gin-gapos nila siya sing duha ka bag-o nga lubid kag gindala paguwa sa kuweba.

14 Sang madala na si Samson sa Lehi, ginsugata siya sang mga Filistinhon nga nagahinugyaw. Gin-gamhan sang Espiritu sang Ginoo si Samson, kag ginpamugto niya ang mga gapos nga daw pareho lang sang hilo nga ginsunog. 15 Dayon may nakita siya nga sag-ang sang asno nga sang san-o lang napatay. Ginkuha niya ini kag gin-gamit sa pagpatay sa 1,000 ka Filistinhon. 16 Nagsiling dayon si Samson,

“Paagi sa sag-ang sang asno,
napatay ko ang 1,000 ka tawo.
Paagi sa sag-ang sang asno,
natumpok ko ini nga mga tawo.”

17 Pagkatapos niya hambal, ginpilak niya ang sag-ang sang asno. Gintawag ato nga lugar nga Ramat Lehi.[d]

18 Gin-uhaw gid katama si Samson. Gani nagpanawag siya sa Ginoo. Siling niya, “Ginpadaog mo ako, pero karon daw mapatay ako tungod sa kauhaw kag pagabihagon sang mga Filistinhon nga wala nagatuo sa imo.”[e] 19 Gani ginpaguwa sang Dios ang tubig sa may buho sang duta sa Lehi. Nag-inom si Samson kag nagbalik ang iya kusog. Ini nga tuburan gintawag nga En Hakore.[f] Ara pa ini sa Lehi hasta subong.

20 Ginpanguluhan ni Samson ang mga Israelinhon sa sulod sang 20 ka tuig, sadtong panahon nga ginadumalahan sila sang mga Filistinhon.

Footnotes

  1. 15:2 amigo: ukon, abay.
  2. 15:4 maila nga mga ido: Sa English, foxes.
  3. 15:6 sa isa niya ka amigo: ukon, sa iya abay.
  4. 15:17 Ramat Lehi: buot silingon sa Hebreo, Bukid sang Sag-ang.
  5. 15:18 wala nagatuo sa imo: sa literal, wala matuli.
  6. 15:19 En Hakore: buot silingon sa Hebreo, Tuburan sang Nagapanawag.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors