Add parallel Print Page Options

Si Samson kag ang Isa ka Babayi sa Timnah

14 Sang isa ka tion, nagkadto si Samson sa Timnah, kag may nakita siya didto nga isa ka dalaga nga Filistinhon. Sang magpauli siya, ginsugiran niya ang iya mga ginikanan. Siling niya, “May nakita ako didto sa Timnah nga isa ka babayi nga Filistinhon. Ipaasawa ninyo siya sa akon.”

Pero nagsabat ang iya mga ginikanan, “Ngaa gusto mo gid magpangasawa halin sa mga Filistinhon nga wala nagatuo sa Dios?[a] Wala ka gid bala sing may napilian sa aton mga paryente ukon kasimanwa?” Nagsabat si Samson sa iya amay, “Basta, siya ang ipaasawa ninyo sa akon.” Wala gali nakahibalo ang mga ginikanan ni Samson nga ang iya desisyon gintugutan sang Ginoo. Kay nagapangita ang Ginoo sang kahigayunan nga magpakig-away sa mga Filistinhon, tungod kay sadto nga tion ang Israel sakop sang mga Filistinhon.

Karon, nagkadto si Samson sa Timnah upod ang iya mga ginikanan. Sang nagapadulong si Samson[b] sa mga talamnan sang ubas sa Timnah, gulpi lang nga ginsugata siya sang isa ka bataon nga leon nga nagangurob. Gin-gamhan siya sang Espiritu sang Ginoo, kag ginpihak niya ang leon paagi sa iya mga kamot pareho lang nga daw nagapihak siya sang bataon nga kanding. Pero wala niya ini ginsugid sa iya mga ginikanan. Ginkadtuan dayon ni Samson ang babayi kag gin-estorya. Naluyag na gid siya tapat sa babayi.

Pagkaligad sang mga pila ka adlaw, nagbalik siya sa Timnah agod pakaslan ang babayi. Didto siya nag-agi sa dalan nga sa diin ginpatay niya ang leon agod tan-awon ang lawas sini. Kag nakita niya ang madamo nga mga putyukan kag dugos sa lawas sang leon. Ginkandos niya sang iya kamot ang dugos kag ginkaon samtang nagalakat. Sang nagkitaay sila sang iya mga ginikanan, ginhatagan niya sila sang dugos, kag ginkaon man nila ini. Pero wala niya sila ginsugiran nga ginkuha niya ini sa lawas sang patay nga leon.

10 Karon nagkadto ang amay ni Samson sa balay sang iya mangin umagad, kag didto nagpapunsyon si Samson suno sa kinabatasan nila nga dapat himuon sang nobyo. 11 Sang didto si Samson ginhatagan siya sang 30 ka bataon nga mga lalaki sa pag-upod sa iya. 12 Nagsiling si Samson sa ila, “May ipapakot ako sa inyo. Kon mapakot gani ninyo sa indi pa matapos ang pito ka adlaw nga punsyon, hatagan ko kamo sang 30 ka tela nga linen kag 30 man ka malahalon nga bayo. 13 Pero kon indi gani ninyo mapakot, kamo ang magahatag sa akon sang 30 ka tela nga linen kag 30 ka malahalon nga bayo.” Nagsabat sila, “Sige, ihambal sa amon ang imo paktakon.”[c]

14 Nagsiling si Samson,
“Halin sa nagapangaon, nagguwa ang pagkaon,
kag halin sa makusog, nagguwa ang matam-is.”

Nagligad ang tatlo ka adlaw pero wala gid nila ini mapakot. 15 Sang ikaapat na nga adlaw, ginsilingan nila ang asawa ni Samson, “Kombinsiha ang imo bana nga isugid niya sa imo ang sabat sa paktakon agod mahibaluan namon. Kon indi, sunugon ka namon pati ang panimalay sang imo amay. Gin-imbitar bala ninyo kami sa sini nga punsyon agod kuhaan sang pagkabutang?”

16 Gani, nagkadto ang babayi kay Samson nga nagahilibion. Siling niya, “Wala mo gali ako ginahigugma. Nagpapakot ka sa akon mga kasimanwa pero wala mo ako ginsugiran sang sabat.” Nagsabat si Samson, “Wala ko gani ginsugid sa akon mga ginikanan, sa imo pa.” 17 Halin sadto padayon ang hilibion sang babayi hasta sa ikapito nga adlaw. Gani ginsugid na lang ni Samson sa iya ang sabat tungod kay sige ang iya pagpamilit. Kag ang ginsugid ni Samson sa iya ginsugid man niya sa iya mga kasimanwa. 18 Gani antes matapos ang ikapito nga adlaw, ginsabat nila ang paktakon. Siling nila kay Samson,

“Wala na sing may matam-is pa sang sa dugos,
kag wala na sing may makusog pa sang sa leon.”

Nagsabat si Samson,

“Kon wala ninyo ginpilit ang akon asawa,[d]
wala kuntani kamo kahibalo sang sabat.”

19 Sa liwat gin-gamhan sang Espiritu sang Ginoo si Samson. Nagkadto siya sa Ashkelon kag didto ginpamatay niya ang 30 ka tawo kag ginkuhaan sang mga pagkabutang kag mga bayo. Dayon ginhatag niya ang mga bayo sa mga tawo nga nakasabat sang iya paktakon. Pagkatapos nagpauli siya sa iya mga ginikanan nga akig gid katama tungod sa natabo. 20 Ang asawa ni Samson ginpaasawa sa lalaki nga nag-abay sa ila kasal.

Footnotes

  1. 14:3 wala nagatuo sa Dios: sa literal, wala matuli.
  2. 14:5 si Samson: sa Septuagint, siya. Sa Hebreo, sila.
  3. 14:13 paktakon: sa English, riddle.
  4. 14:18 Kon wala ninyo ginpilit ang akon asawa: sa literal, Kon wala ninyo pag-iarado ang akon bakiya nga baka.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors