Add parallel Print Page Options

“Gusto ko kuntani nga ayuhon ang mga taga-Israel. Pero ang makita ko sa ila amo ang ila[a] kalautan. Nagapangdaya sila, nagasulod sa mga balay kag nagapangawat, kag nagapanghold-ap sa mga karsada. Pero wala nila ginabutang sa ila hunahuna nga nadumduman ko ang tanan nila nga kalautan. Sa gihapon gapos sila sa ila mga sala kag nakita ko ini tanan. Napalipay nila ang ila hari kag mga opisyal sa ila kalautan kag kabutigan. Tanan sila maluibon;[b] daw pareho sila sa mainit nga pugon nga indi na kinahanglan pamakutan sang panadero halin sa paglamas hasta sa paghabok sang linamas nga harina nga iya lutuon. Sang kaadlawan[c] sang ila[d] hari, ginhubog nila ang iya sini mga opisyal. Kag pati ang hari nagpakig-inom man sa mga maoy niya nga mga opisyal. Kag samtang nagapalapit sila sa pagpatay sa hari kag sa iya mga opisyal, daw pareho sa pugon ang kasingkal sang ila kaakig. Kay sang nagahulat pa lang sila nga magsalakay, bilog nga gab-i ang pagpugong nila sang ila kaakig, kag pagkaaga nagasingkal ini nga daw sa kalayo. Tanan sila nagasingkal gid sa kaakig pareho sang mainit nga pugon, gani ginpamatay nila ang ila mga manugdumala. Nalaglag ang tanan nila nga hari, pero wala gid sing bisan isa sa ila nga nagpangayo sang bulig sa akon.

“Nagapakigsimpon ang katawhan sang Israel[e] sa iban nga mga nasyon. Indi sila mapuslan kay pareho sila sa manipis nga tinapay nga ginaluto nga wala mabaliskad.[f] Ginakuha sang taga-iban nga mga nasyon ang ila ikasarang, pero wala nila ini matalupangdi. Pareho sila sa tigulang nga nagaputi na ang iya buhok pero wala niya matalupangdi. 10 Ang ila pagkamatinaas-taason nagapamatuod nga dapat sila silutan. Pero bisan pa nga nagakalatabo ini tanan sa ila, wala gihapon sila nagbalik kag nagdangop sa akon nga ila Dios. 11 Daw pareho sila sa pating; dali lang matunto kag wala sing paghangop. Nagapangayo sila sang bulig sa Egipto, kag kon kaisa sa Asiria. 12 Pero samtang nagapakadto sila sa sini nga mga lugar, tapnaon[g] ko sila pareho sang pispis nga ginsiod sang pukot kag ginbutong paidalom. Silutan ko sila suno sa ginsiling ko na sa ila mga pagtilipon.[h] 13 Kaluluoy sila tungod kay nagpalayo sila sa akon. Laglagon ko sila tungod kay nagrebelde sila sa akon. Gusto ko kuntani nga luwason sila pero nagahambal sila sing binutig parte sa akon. 14 Indi sinsero ang ila pagpanawag sa akon. Samtang nagahibi sila sa ila mga katre sa pagpangayo sa mga dios-dios sang mga uyas kag duga sang ubas, ginapilasan nila ang ila lawas.[i] Nagapalayo sila sa akon. 15 Gindisiplina ko sila agod maglig-on sila, pero nagplano pa sila sing malaot kontra sa akon. 16 Nagadangop sila sa butang nga wala sing pulos.[j] Pareho sila sa guba nga pana nga indi mapuslan. Mapatay sa inaway ang ila mga pangulo tungod kay wala sila sing respeto[k] kon maghambal. Tungod sini yagutaon sila sang mga taga-Egipto.

Footnotes

 1. 7:1 ila: sa Hebreo, Efraim kag Samaria. Ini sila nagarepresentar sang ginharian sang Israel.
 2. 7:4 maluibon: ukon, nagapanginbabayi. Posible man nga ang buot silingon, nagasimba sa mga dios-dios.
 3. 7:5 kaadlawan: ukon, adlaw sang pagkorona.
 4. 7:5 ila: Amo ini sa Targum. Sa Hebreo, aton.
 5. 7:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita man ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 11. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
 6. 7:8 wala mabaliskad: Siguro ang buot silingon nabatok ukon ang pihak nga parte wala maluto.
 7. 7:12 tapnaon: ukon, laglagon; ukon, ipabihag.
 8. 7:12 Silutan… pagtilipon: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 9. 7:14 ginapilasan nila ang ila lawas: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, nagatipon sila.
 10. 7:16 butang nga wala sing pulos: Pareho sini sa Septuagint kag sa Syriac, pero sa Hebreo indi klaro. Ang “butang nga wala sing pulos” posible amo ang mga dios-dios.
 11. 7:16 wala sila sing respeto: ukon, akig gid sila.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors