Add parallel Print Page Options

“Gani tawga ninyo ang inyo kapareho nga mga Israelinhon nga ‘Akon katawhan’[a] kag ‘Ginkaluoyan.’ ”[b]

Nagpanginlalaki si Gomer

“Mga anak, sawaya ninyo ang inyo iloy bisan nga indi ko na siya asawa, kag indi na niya ako bana. Sawaya ninyo siya nga untaton na niya ang pagpanginlalaki. Kon indi gani siya mag-untat ubahan ko siya kag mangin hublas siya pareho sang iya pagkatawo. Himuon ko siya nga pareho sang kamingawan ukon desierto, kag mapatay siya sa kauhaw. 4-5 Kag kamo nga iya mga anak indi ko pagkaluoyan, kay mga anak kamo sang babayi nga nagapanginlalaki. Makahuluya ang ginahimo sang inyo iloy nga nagbata sa inyo. Nagsiling pa siya, ‘Magalagas ako sa akon mga lalaki nga amo ang nagahatag sa akon sang akon pagkaon, tubig, mga tela nga delana[c] kag linen, lana, kag bino.’

“Gani kudalan ko siya sang tunukon nga mga kahoy-kahoy agod indi siya makaguwa. Lagson niya ang iya mga lalaki pero indi niya sila maabtan. Pangitaon niya sila pero indi niya makita. Dayon magasiling siya, ‘Mabalik na lang ako sa akon una nga bana, kay mas maayo pa ang akon kahimtangan sadto sang sa subong.’

“Wala niya ginahunahuna nga ako ang naghatag sa iya sang mga uyas, duga sang ubas, lana, kag sang madamo nga pilak kag bulawan nga ginhimo nila nga imahen ni Baal.[d] Gani sa tion sang tig-alani bawion ko ang mga uyas kag duga sang ubas nga ginhatag ko. Kag bawion ko man ang mga tela nga delana kag linen nga ginhatag ko para itabon sa iya pagkahublas. 10 Kag karon ubahan ko siya sa atubangan sang iya mga lalaki, kag wala sing may makaluwas sa iya sa akon kamot. 11 Pauntaton ko na ang tanan nga pinasahi nga tion sang pagsimba nga ginasaulog niya kada tuig, kada bulan, kag kada semana.[e] 12 Pierdihon ko ang iya mga tanom nga ubas kag mga kahoy nga higera nga siling niya ginbayad sa iya sang iya mga lalaki. Himuon ko ang mga talamnan sini nga masiot nga kakahuyan, kag ang mga bunga sini kaunon sang talunon nga mga sapat. 13 Silutan ko siya tungod nga may mga tion nga nagasunog siya sang insenso sa mga imahen ni Baal. Nagsuksok siya sang mga alahas kag naglagas sa iya mga lalaki, pero ako iya ginkalimtan niya. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

14 “Pero karon, dal-on ko siya sa kamingawan kag pangaluyagan liwat hasta nga mapaluyag ko siya. 15 Paghalin namon didto ibalik ko sa iya ang iya mga talamnan sang ubas, kag himuon ko ang Kapatagan sang Acor[f] nga alagyan nga magapadumdom sang maayo nga palaabuton. Sabton niya ako pareho sang iya ginhimo sadtong bataon pa siya, sang pagguwa niya sa Egipto.”

16 Nagsiling ang Ginoo sa mga Israelinhon, “Sa sina nga tion nga magabalik kamo sa akon, pagatawgon ninyo ako nga inyo bana, kag indi na ninyo ako pagatawgon nga inyo Baal.[g] 17 Indi ko na gid kamo pagpamitlangon sang mga ngalan ni Baal. 18 Sa sina nga tion magahimo ako sang kasugtanan sa tanan nga klase sang sapat nga indi nila kamo pag-anhon. Dulaon ko sa duta sang Israel ang mga armas sa inaway pareho sang pana kag espada. Kag tungod nga wala na sing inaway, magatulog kamo nga wala sing may ginakahadlukan nga katalagman.

19 “Kabigon ko kamo nga akon asawa hasta san-o. Himuon ko sa inyo ang matarong kag husto. Higugmaon ko kamo kag kaluoyan, 20 kag mangin matutom ako sa inyo. Gani kilalahon na gid ninyo ako nga Ginoo. 21 Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa sina nga adlaw sabton ko ang inyo pangamuyo. Paulanon ko agod magtubo sa duta 22 ang mga uyas, ubas kag olibo para sa inyo nga ginatawag nga Jezreel.[h] 23 Paestaron ko kamo sa inyo duta bilang akon katawhan. Ipakita ko ang akon kaluoy sa inyo nga ginatawag nga Lo Ruhama.[i] Kag kamo nga ginatawag man nga Lo Ami[j] tawgon ko nga akon katawhan, kag magasiling kamo nga ako ang inyo Dios.”

Footnotes

  1. 2:1 Akon katawhan: sa Hebreo, Ami.
  2. 2:1 Ginkaluoyan: sa Hebreo, Ruhama.
  3. 2:4-5 delana: sa English, wool.
  4. 2:8 ginhimo… Baal: ukon, gin-gamit nila sa pagsimba kay Baal.
  5. 2:11 kada bulan, kag kada semana: sa literal, Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, kag Adlaw nga Inugpahuway.
  6. 2:15 Acor: buot silingon sa Hebreo, kagamo.
  7. 2:16 Baal: Ngalan ini sang isa ka dios sa Canaan nga ginpangalan sang mga Israelinhon sa Ginoo. Ang Baal nagakahulugan man nga “agalon.”
  8. 2:22 Jezreel: Si Jezreel (bersikulo 22), si Lo Ruhama kag si Lo Ami (bersikulo 23) mga anak ni Hoseas kag ni Gomer (1:3-9), kag ang ila mga ngalan ginpangalan sa Israel.
  9. 2:23 Lo Ruhama: buot silingon sa Hebreo, wala pagkaluoyi.
  10. 2:23 Lo Ami: buot silingon sa Hebreo, indi akon katawhan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors