Add parallel Print Page Options

Việc thờ thần tượng dẫn đến cảnh tiêu diệt

“Hãy đặt kèn lên môi
    và thổi tiếng báo động!
Kẻ thù vồ dân CHÚA như chim ưng.
    Dân Ít-ra-en đã phá giao ước
    và chống lại lời giáo huấn ta.
Chúng kêu la cùng ta,
    ‘Lạy Thượng-Đế chúng tôi ơi,
chúng tôi trong Ít-ra-en nhìn biết Ngài!’
Nhưng Ít-ra-en đã từ bỏ điều thiện,
    nên kẻ thù sẽ rượt đuổi chúng nó.
Chúng tự chọn vua lấy cho mình,
    không thèm xin phép ta.
Chúng tự chọn các lãnh tụ mình,
    những người ta không hề biết.
Chúng lấy bạc vàng tạc thành tượng chạm,
    vì vậy mà chúng sẽ bị tiêu diệt.
Ta ghét tượng bò con trong Ít-ra-en [a]!
    Ta rất tức giận dân chúng.
Chúng sẽ bị nhơ nhớp cho đến bao giờ?
Tượng chạm là vật do thợ làm ra;
    không phải là thần.
Tượng bò con của Ít-ra-en
    sẽ bị đập bể vụn.
Dân Ít-ra-en làm điều ngu dại,
    giống như gieo gió,
    nhưng chúng sẽ gặt bão.
Giống như cọng lúa không hột,
    nó chẳng tạo ra được gì.
Dù cho nó tạo ra được gì đi nữa,
    thì các dân khác sẽ ăn nó.
Ít-ra-en bị ăn nuốt;
    dân ta trà trộn với các dân khác
    và trở thành vô ích cho ta.
Ít-ra-en giống như con lừa hoang đi rông.
    Nó chạy đến A-xy-ri;
Nó đã thuê các dân khác bảo vệ mình.
10 Dù cho Ít-ra-en đã trà trộn với các dân khác,
    ta sẽ gom chúng nó về.
Chúng sẽ càng ngày càng yếu
    khi chúng chịu khổ dưới tay vua A-xy-ri vĩ đại.

Ít-ra-ên thờ cúng thần tượng

11 Dù Ít-ra-en đã xây nhiều bàn thờ hơn
    để chuộc tội,
nhưng lại đã dùng bàn thờ
    để phạm tội.
12 Ta đã ghi lại nhiều lời dạy dỗ cho chúng,
    nhưng chúng cho rằng
    đó là những lời giáo huấn xa lạ.
13 Dân Ít-ra-en dâng sinh tế cho ta
    rồi ăn thịt,
nhưng CHÚA không hài lòng
    về những sinh tế đó.
Ngài nhớ lại các điều ác chúng làm,
    và Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.
Chúng sẽ phải làm tôi mọi
    trở lại như thuở còn ở Ai-cập.
14 Ít-ra-en đã quên Đấng Tạo Hóa mình
    và xây cung điện;
Giu-đa đã xây nhiều thành có vách kiên cố.
    Nhưng ta sẽ sai lửa đến trên các thành đó
    và tiêu diệt các toà nhà vững chắc của chúng.”

Footnotes

  1. Hô-sê-a 8:5 bò con trong Ít-ra-en Hay “bò con trong Xa-ma-ri.” Xa-ma-ri là thủ đô của Ít-ra-en. Dân Ít-ra-en làm tượng bò con và đặt chúng trong đền thờ ở Đan và Bê-tên. Thượng Đế không muốn họ thờ các bò con nầy. Xem I Vua 12:26-30.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors